„Muž se domýšlí, že ženu zcela zaujímá. A zatím jenom vyplňuje mezeru.“

—  Karl Kraus

Poslední aktualizace 18. ledna 2019. Historie
Témata
mezera, ženy, muži
Karl Kraus foto
Karl Kraus62
český dramatik a novinář 1874 - 1936

Podobné citáty

Dino Serge Pitigrilli foto
George Bernard Shaw foto
Amin Zaoui foto
John Boynton Priestley foto
Lucie Bílá foto
Dino Serge Pitigrilli foto
Oscar Wilde foto
Ladislav Muška foto
Božena Viková-Kunětická foto

„Vidím-li muže péci lívanečky a ženu píšící filosofický aforismus, shledávám to oboje zcela přirozeným.“

—  Božena Viková-Kunětická česká poslankyně Českého zemského sněmu, československá politička, feministka, spisovatelka a dramatička 1862 - 1934

Až k zoufalství nepřirozeným zdá se mně však býti, chce-li si žena pochutnati na lívanečkách mužových a hledá-li on v aforismu jejím některý problém společenský nebo světový vážně rozřešený.
Zdroj: Příspěvek Vikové-Kunětické do jubilejního čísla Světozoru. Viz Světozor, roč. 20, č. 39, str. 623. Dostupné online v archivu ÚČL AV ČR. http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=SvetozorII/20.1886/39/623.png

Franz Grillparzer foto
Ladislav Muška foto
Léautaud foto
Citát „Sto mužů může postavit tábor, jenom žena dokáže vytvořit domov.“
Konfucius foto

„Sto mužů může postavit tábor, jenom žena dokáže vytvořit domov.“

—  Konfucius čínský učitel, editor, politik a filozof -551 - -479 př. n. l.

Karel Čapek foto
Jules Michelet foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“