„Národové chtějí, stejně jako ženy, aby ten, kdo jim vládne, byl silný a jejich láska není možná bez úcty. Neoddávají se poslušně těm, kteří jejich poslušnost nevyžadují.“

Poslední aktualizace 24. května 2019. Historie
Honoré De Balzac foto
Honoré De Balzac235
francouzský spisovatel 1799 - 1850

Podobné citáty

Karl Farkas foto
Martin Bucer foto

„Měšťané nejsou spravování pro své dobro a ke pravé slávě nejvyššího Krále, když světské autority nevládnou podle Božího Zákona a sami se jím neřídí. Neboť kde není Bůh uznáván a kde není vyžadována poslušnost Jemu před vším ostatním, tam pokoj není pokojem, spravedlnost spravedlností, a to, co by mělo být ku prospěchu, přináší místo toho bezpráví.“

—  Martin Bucer protestantský reformátor 1491 - 1551

Originál: (en) Citizens are not governed for their good and for the true glory of the supreme King when the secular authorities do not rule according to the divine Law and are not set to observe it themselves. For where God is not recognized and obedience to Him is not required before all things, there peace is not peace, justice is not justice, and that which should be profitable brings injury instead.
Zdroj: [Bucer, Martin, Instruction in Christian Love, 1523, https://books.google.cz/books?id=kucWQF6Fru0C&dq, John Knox Press, Minnesota, 1952, 68, 35, angličtina]

Lou Fanánek Hagen foto

„Nechci poslušně dělat to, co mi někdo diktuje.“

—  Lou Fanánek Hagen český hudební skladatel a zpěvák 1966

Časopis Reflex č. 7 2020, str. 22-25

Christopher Paolini foto
Jean Jacques Rousseau foto
Søren Kierkegaard foto
Abraham Lincoln foto
Henry David Thoreau foto
Jean Jacques Rousseau foto
Jean Dutourd foto
Mark Penn foto

„Politik musí být poslušný“

—  Mark Penn americký politický poradce 1954

Thomas Carlyle foto
Charles Dickens foto
Henry David Thoreau foto
Antoine de Saint-Exupéry foto
Helmuth Moltke foto

„Vůbec – poslušnost je zásadou, ale člověk stojí nad zásadou.“

—  Helmuth Moltke německý polní maršál 1800 - 1891

Zdroj: [Schoeps, Hans-Joachim, Dějiny Pruska, Garamond, Praha, 2004, 410, 338, 80-86379-59-0, Šárka Stellnerová, František Stellner]

Gabriel Laub foto
Johann Wolfgang von Goethe foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“