„Často slýcháme o hrubosti nastupující generace. Sám patřím mezi staříky a dalo by se očekávat, že se postavím na stranu starších, ale ve skutečnosti mě více zaráží špatné chování rodičů k dětem než dětí k rodičům. Kdo z nás by se necítil v rozpacích při rodinném obědě, kde otec nebo matka jednají se svými dospělými potomky tak nezdvořile, že kdyby se tak chovali k jakýmkoli jiným mladým lidem, bylo by to jen příčinou ukončení známosti? Dogmaticky trvají na svém ve věcech, kterým jejich děti rozumějí lépe než oni, nezdvořile je přerušují, zcela zjevně si protiřečí, zesměšňují věci, které mladí berou vážně (někdy třeba jejich náboženství), urážlivě se vyjadřují o jejich přátelích. To všechno dává snadnou odpověď na otázku „Proč jsou stále pryč? Proč mají kteroukoli jinou domácnost raději než svůj vlastní domov?“ Kdo by nedal přednost zdvořilosti před nekulturností?“

Reklama

Podobné citáty

François de La  Rochefoucauld foto
Reklama
François de La  Rochefoucauld foto
Martin Luther foto
Leonid Nikolajevič Andrejev foto
Erik Pardus foto

„...málo kulturní, chytrý a nezdvořilý člověk.“

—  Boris Bažanov tajemník Sovětského svazu 1900 - 1982
o Stalinovi

Reklama
Jiří Stanislav Guth-Jarkovský foto
Eduardo Mendoza Garriga foto
Reklama
Ruth Rendell foto
Richard Le Galliene foto
Jean de La Bruyere foto