„Velmi mne zasáhla papežova jednoduchost a neformální vystupování, které však doprovází mimořádná pronikavost a hloubka toho, co říká.“

— Cesare Nosiglia

Témata
hloubka
Cesare Nosiglia foto
Cesare Nosiglia1
římskokatolický arcibiskup 1944

Podobné citáty

Další