„Slova jako židé, muslimové a křesťané nemají v terminologii vlastenectví žádný význam, je pouze zemé zvaná Irák a my všichni jsem Iráčané. Žádám své krajany, aby byli pouze Iráčany, protože všichn patříme k jednomu kmeni, kmeni našeho společného předka Šéma. Všichni patříme k tomuto vznešenému rodu a mezi muslimem, křesťanem nebo židem není rozdíl.“

—  Fajsal I.
Reklama

Podobné citáty

Jean-Claude Juncker foto
Christian Wulff foto
Reklama
Tony Blair foto
Jean-Nicolas Arthur Rimbaud foto
Jásir Arafat foto
Pius X. foto

„V pravdě řečeno, pokud se týká dobročinnosti, nejlepšími křesťany jsou Židé.“

—  Pius X. katolický papež a světec 1835 - 1914
ve funkci biskupa Mantovy na otázku papeže Lva VIII., kdo jsou nejlepší křesťané ve městě

Arthur Ruppin foto
Jan Hus foto

„Milosrdenství má být každému činěno, buď žid, pohan neb zlý křesťan.“

—  Jan Hus český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 - 1415

Benjamin Disraeli foto

„Ano, jsem Žid. Když se předkové tohoto vznešeného gentlemana proháněli coby brutální divoši po jednom neznámém ostrově, moji byli kněží v Šalomounově chrámu.“

—  Benjamin Disraeli britský konzervativní politik, spisovatel, aristokrat a premiér 1804 - 1881
odpověď Benjamina Disraeliho na antisemitský výpad, učiněný při parlamentní debatě proti jeho osobě ze strany Daniela O'Connella

Béchara Butrus Rai foto
Albert Vanhoye foto
David Baddiel foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“