„Slova jako židé, muslimové a křesťané nemají v terminologii vlastenectví žádný význam, je pouze zemé zvaná Irák a my všichni jsem Iráčané. Žádám své krajany, aby byli pouze Iráčany, protože všichn patříme k jednomu kmeni, kmeni našeho společného předka Šéma. Všichni patříme k tomuto vznešenému rodu a mezi muslimem, křesťanem nebo židem není rozdíl.“

—  Fajsal I.

Zdroj: [Albrightová, Madeleine, 2008, Doporučení budoucímu prezidentovi, Práh, 1, 212, 80-7252-218-7]

Poslední aktualizace 21. května 2020. Historie

Podobné citáty

Muhammad VI. foto

„Vůči tmářství šířícímu se ve jménu náboženství –musejí všichni - muslimové, křesťané a židé - vytvořit společnou frontu čelící fanatismu, nenávisti a izolacionismu ve všech jejich formách.“

—  Muhammad VI. marocký král 1963

Zdroj: [Mohamed VI.: Teroristé jsou zbloudilci odsouzení do pekla, radiovaticana.cz, 2016-08-23, 2016-08-31, http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=24283]

Jean-Claude Juncker foto

„Evropa v minulosti udělala chybu, že rozlišovala mezi Židy, křesťany, muslimy. Není žádné náboženství, žádná víra, žádná filosofie, když jde o uprchlíky.“

—  Jean-Claude Juncker lucemburský politik 1954

Originál: (en) Europe has made the mistake in the past of distinguishing between Jews, Christians, Muslims. There is no religion, no belief, no philosophy when it comes to refugees.
Zdroj: STATE OF THE UNION 2015: TIME FOR HONESTY, UNITY AND SOLIDARITY, Štrasburk, 9. září 2015, dostupné na Europa.eu http://ec.europa.eu/priorities/soteu/docs/key-quotes-soteu_en.pdf

Tony Blair foto

„Tragédií je, že křesťané, židé i muslimové jsou abrahámovskými náboženstvími… Považujeme se za děti Abrahama, ale bojovali jsme tak dlouho.“

—  Tony Blair politik, bývalý premiér Spojeného království 1953

Zdroj: [Tony Blair rokoval s náboženskými lídrami o medzinárodnom boji proti terorizmu, Křesťan dnes, 2007-10-22, 2010-05-29, http://cs.christiantoday.com/article/tony-blair-rokoval-s-nabozenskymi-lidrami-o-medzinarodnom-boji-proti-terorizmu/8997.htm]

Christian Wulff foto

„Když někdo říká, že nechce mít v Evropě žádné muslimy, tak se pak nemůže zasazovat o křesťany v jiných částech světa. Nesmí se divit, že někde jinde nechtějí mít křesťany nebo židy.“

—  Christian Wulff prezident Německa 1959

Zdroj: [Musíme se naučit žít spolu s muslimy, řekl německý exprezident, zpravy.idnes.cz, 2016-04-21, 2016-05-03, http://zpravy.idnes.cz/christian-wulff-nemecko-souziti-muslimove-fkz-/zahranicni.aspx?c=A160421_140204_zahranicni_bur]

Jean-Nicolas Arthur Rimbaud foto
Pius X. foto

„V pravdě řečeno, pokud se týká dobročinnosti, nejlepšími křesťany jsou Židé.“

—  Pius X. katolický papež a světec 1835 - 1914

ve funkci biskupa Mantovy na otázku papeže Lva VIII., kdo jsou nejlepší křesťané ve městě
Zdroj: [Dalin, David G., 2005, The myth of Hitler's Pope: how Pope Pius XII rescued Jews from the Nazis, 34, en, 0-89526-034-4]

Arthur Ruppin foto

„Křesťané se dopouštějí zločinu rukama, Židé k tomu používají rozum.“

—  Arthur Ruppin izraelský sociolog a politik 1876 - 1943

Zdroj: [Johnson, Paul, Dějiny židovského národa, rozmluvy, 1996, 448, 80-85336-31-6]

Jásir Arafat foto
Jan Hus foto

„Milosrdenství má být každému činěno, buď žid, pohan neb zlý křesťan.“

—  Jan Hus český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 - 1415

Miloš Zeman foto
Benjamin Disraeli foto

„Ano, jsem Žid. Když se předkové tohoto vznešeného gentlemana proháněli coby brutální divoši po jednom neznámém ostrově, moji byli kněží v Šalomounově chrámu.“

—  Benjamin Disraeli britský konzervativní politik, spisovatel, aristokrat a premiér 1804 - 1881

odpověď Benjamina Disraeliho na antisemitský výpad, učiněný při parlamentní debatě proti jeho osobě ze strany Daniela O'Connella

Béchara Butrus Rai foto
Albert Vanhoye foto

„Dialog mezi křesťany a Židy je možný, protože sdílíme společné bohaté dědictví, které nás spojuje. Je velmi potřebné postupně odstraňovat neporozumění a předsudky z obou stran v prospěch lepšího pochopení dědictví, na kterém máme podíl, posilovat to, co nás vzájemně spojuje.“

—  Albert Vanhoye jezuitský kněz a kardinál 1923

Zdroj: [Kardinál Albert Vanhoye: Písmo je spoločným dedičstvom kresťanov i Židov..., krestandnes.cz, 2008-10-09, 2013-04-13, http://www.krestandnes.cz/article/kardinal-albert-vanhoye-pismo-je-spolocnym-dedicstvom-krestanov-i-zidov/12814.htm]

David Baddiel foto

„Nepsal jsem o muslimech a židech kvůli tématu samotném, ale proto, že mne vždy zajímalo řešení věcí, které nejsou řešeny kvůli své novosti.“

—  David Baddiel britský komik, spisovatel a televizní moderátor 1964

Originál: (en) I wasn't interested in writing about Muslims and Jews per se, but I am always interested in tackling subjects that aren't being tackled just for the sake of newness.
Zdroj: [David Baddiel's new film courts controversy, telegraph.co.uk, 2010-01-18, 2011-03-05, http://www.telegraph.co.uk/culture/film/film-news/7016720/David-Baddiels-new-film-courts-controversy.html]

„Byl jsem nacionalista a antisionista, protože mi bylo řečeno, že všichni Židé jsou komunisti a já byl vždy antikomunisticky zaměřený.“

—  Rodolfo Barra argentinský politik 1947

Zdroj: [Friedlander, Noam, 2006, Co je Opus Dei?, Alpress, 101-102, 80-7362-340-4]

Pius XI. foto

„Všimněte si při katolické mši, že Abrahám je náš patriarcha a praotec. Antisemitismus je neslučitelný se vznešenou myšlenkou, která toto vyjadřuje. Je to hnutí, v němž katolík nemá co dělat. Ne, ne, říkám vám, pro křesťana je vyloučeno přijmout antisemitismus. Vyloučeno. Skrze Krista a v Kristu jsme duchovní následovníci Abraháma. Duchovně jsme všichni semité.“

—  Pius XI. 259. papež katolické církve 1857 - 1939

Pius XI. ve stanovisku k věřícím z 9. září 1938,
Zdroj: citováno in Ronald J. Rychlak: Daniel Kertzer's The Popes Against the Jews (asi 2001), překlad Cinik; dostupné v originálu na: http://www.catholicleague.org/research/kertzer.htm

Henri Frenay foto

„Všichni, kdo vstoupí do našich řad, budou, tak jako ti, kdo tam již jsou, ryzí Francouzi. Židé budou sloužit v našich řadách, jen když opravdu bojovali v jedné ze dvou válek. z manifestu odbojového hnutí“

—  Henri Frenay francouzský vojenský důstojník, politik a člen francouzského odporu 1905 - 1988

1940
Zdroj: [Jackson, Julian, 2006, Francie v temných letech 1940-1944, BB art, 1., 27, 80-7341-912-2]

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“