„Slova jako židé, muslimové a křesťané nemají v terminologii vlastenectví žádný význam, je pouze zemé zvaná Irák a my všichni jsem Iráčané. Žádám své krajany, aby byli pouze Iráčany, protože všichn patříme k jednomu kmeni, kmeni našeho společného předka Šéma. Všichni patříme k tomuto vznešenému rodu a mezi muslimem, křesťanem nebo židem není rozdíl.“

Reklama

Podobné citáty

Tony Blair foto
Jean-Claude Juncker foto
Reklama
Jan Hus foto

„Milosrdenství má být každému činěno, buď žid, pohan neb zlý křesťan.“

— Jan Hus český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 - 1415

David Baddiel foto
Pius X. foto

„V pravdě řečeno, pokud se týká dobročinnosti, nejlepšími křesťany jsou Židé.“

— Pius X. katolický papež a světec 1835 - 1914
ve funkci biskupa Mantovy na otázku papeže Lva VIII., kdo jsou nejlepší křesťané ve městě

Láhirí Mahášaj foto
Jásir Arafat foto
Reklama
Nicholas Winton foto
Yisroel Dovid Weiss foto
Benjamin Disraeli foto

„Ano, jsem Žid. Když se předkové tohoto vznešeného gentlemana proháněli coby brutální divoši po jednom neznámém ostrově, moji byli kněží v Šalomounově chrámu.“

— Benjamin Disraeli britský konzervativní politik, spisovatel, aristokrat a premiér 1804 - 1881
odpověď Benjamina Disraeliho na antisemitský výpad, učiněný při parlamentní debatě proti jeho osobě ze strany Daniela O'Connella

Richard Baxter foto

„Rozdíly mezi křesťany nejsou ničím v porovnání s rozdíly mezi pohany.“

— Richard Baxter anglický puritánský církevní vůdce, básník 1615 - 1691

Reklama
Albert Vanhoye foto
Vilmos Apor foto
 Pius XII. foto
Dave Barry foto
Další