„Kdyby mi tak Bůh chtěl dát nějaké znamení, třeba složit na mé jméno velikou sumu ve švýcarské bance.“

Originál

If only God would give me some clear sign! Like making a large deposit in my name in a Swiss bank.

"Selections from the Allen Notebooks".
Without Feathers (1975)

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 30. listopadu 2020. Historie
Woody Allen foto
Woody Allen156
americký scenárista, režisér, herec, komik, spisovatel, dra… 1935

Podobné citáty

„Věřím, že vše se dá zatančit. I slovo. Svým studentům říkám: "Řekněte každý nějaké slovo. To slovo zatančete a z těch zatančených slov pak během lekcí složíme básně."“

—  Germaine Acognyová 1944

Každý je toho schopen, protože to netančíme my, ale naše duše.
Zdroj: [Germaine Acogny: Mé tělo je perem, jímž píšu básně do prostoru, novinky.cz, 2005-01-15, 2015-09-30, http://www.novinky.cz/kultura/47762-germaine-acogny-me-telo-je-perem-jimz-pisu-basne-do-prostoru.html]

Stanisław Jerzy Lec foto
Naoto Fukusawa foto
Jean Jacques Rousseau foto
Titus Livius foto

„Bylo mu jedno, ve jménu které banky si může vyrovnat vlastní účty.“

—  Tomáš Janovic slovenský básník, dramatik, spisovatel a textař 1937

George Thorogood foto

„Kdyby bylo po mém, hrál bych jenom pro sedmnáctileté holky. Těm je jedno, co je to za hudbu nebo kdo ji složil. Ony chtějí tančit. Z ničeho nejsem tak nervózní jako z lidí, kteří jen sedí a čumí na to, jak hraju.“

—  George Thorogood americký zpěvák a kytarista 1950

Zdroj: [Kohut, Joe, Kohut, John J., Rockecy aneb Kniha rockových citátů, Ladislav Šenkyřík, Volvox Globator, Praha, 1996, 1, 153, 79, 80-7207-016-9]

Juan Zarate foto

„Pokud americká státní pokladna řekne, že tři ruské banky budí, primární znepokojení z praní špinavých peněz‘, myslíte, že s nimi budou (švýcarská) UBS nebo (britská) Standard Chartered chtít něco mít?“

—  Juan Zarate zástupce asistenta prezidenta

Zdroj: Šarlatovému dopisu zatím nikdo nedokázal čelit. Použijí teď USA tuto ekonomickou superzbraň?, novinky.cz http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/334398-sarlatovemu-dopisu-zatim-nikdo-nedokazal-celit-pouziji-ted-usa-tuto-ekonomickou-superzbran.html

Johannes Kepler foto
Svetozár Hurban-Vajanský foto

„Ten, kdo dal mým slovům tak čistě slovenskou hudbu, nemůže chodit po světě jen s německým jménem. (při křtění Mikuláše Schneidera na Trnavského)“

—  Svetozár Hurban-Vajanský slovenský básník, novinář, politik a spisovatel 1847 - 1916

Zdroj: [Kalendárium, ceskatelevize.cz, 2018-06-05, http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095927644-kalendarium/218562235300018/]

Charles Spurgeon foto

„Bůh mně dal tuto velikou knihu, abych z ní kázal, a vložil-li do ní něco, co shledáváte nevhodným, jděte a stěžujte si Jemu, ne mně. Já jsem jenom Jeho služebník, a je-li Jeho poselství, jež mám hlásat, nepříjemné, nemohu s tím nic dělat.“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892

Originál: (en) God gave me this great book to preach from, and if He has put anything in it you think is not fit, go and complain to Him, not to me. I am simply His servant, and if His errand that I am to tell is objectionable, I cannot help it.
Zdroj: Spurgeon at His Best: Over 2200 Striking Quotations from the World's Most Exhaustive and Widely-read Sermon Series. S. 65

Radomír Malý foto
Johannes Kepler foto

„Chtěl jsem se stát teologem a dlouhý čas jsem byl v neklidu. Pohleďte však, jak moje snaha umožňuje, aby Bůh byl oslaven i na poli astronomie.“

—  Johannes Kepler německý matematik, astronom a astrolog 1571 - 1630

Zdroj: [Horský, Zdeněk, Kepler v Praze, Mladá fronta, Praha, 1980, 243, 56, [dále jen Horský]]

John Charles Ryle foto

„Dal-li ti Bůh svého Syna, pak se varuj pochybovat o Jeho dobrotě a lásce, i když nám v našem každodenním životě přináší prozřetelnost nějaké soužení.“

—  John Charles Ryle anglikánský biskup 1816 - 1900

Originál: (en) If God has given you His Son, beware of doubting His kindness and love in any painful providence of our daily life.
Zdroj: [Ryle, John Charles, Consider Your Ways: Being a Pastor's Address to His Flock. 10th Thousand, Revised and Adapted to All Seasons, https://books.google.cz/books?id=1s49AAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, Hunt & Son, Ipswich, 1849, 31, 13, angličtina]

Vincenc z Pauly foto
Řehoř VII. foto

„Hospodin neřekl: Mé jméno je Obyčej.“

—  Řehoř VII. papež

Zdroj: [Le Goff, Jacques, 2005, Kultura středověké Evropy, Vyšehrad, 415, 80-7021-808-8]

Související témata