„Vyhlašuji tímto Svatou válku, moji muslimští bratři! Vražděte Židy! Všechny zlikvidujte!“

Zdroj: [Schneider, Ludwig, Jeruzalém - ohnisko dění, A-Alef, Ostrava, 2003, 80-85237-71-7, 91, 76]

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 21. května 2020. Historie
Amín al-Husajní foto
Amín al-Husajní2
palestinský arabský nacionalista a muslimský vůdce 1895 - 1974

Podobné citáty

Herbert Hoover foto
John Lennon foto
Ernst Zündel foto
Georgij Valentinovič Plechanov foto
Meir Mazuz foto

„Proč holocaust téměř úplně ušetřil sefardské Židy? Je to výsledek učení svaté Tóry..“

—  Meir Mazuz izraelský rabín 1945

na otázku zda je lepší aškenázské nebo sefardské učení
Originál: (en) Why did the Holocaust almost completely spare Sephardic Jews? It is the result of the education of the holy Torah…
Zdroj: [Eli Yishai's spiritual leader: Torah study spared Sephardic Jews from Holocaust, haaretz.com, 2014-12-31, 2014-12-31, http://www.haaretz.com/news/national/1.634561]

Fareed Zakaria foto
Sun Ra foto

„Vesmírné bytosti jsou moji bratři. Oni mě sem poslali. Oni už znají mou hudbu.“

—  Sun Ra jazzový skladatel, kapelník 1914 - 1993

Originál: (en) The outer space beings are my brothers. They sent me here. They already know my music.
Zdroj: [Music Quotes, http://www.bluesforpeace.com/names.htm, 2016-03-26, Blues for Peace, anglicky]

Michael Jackson foto
Oscar Wilde foto
Arnold Słucki foto

„Není Židem, ani pohanem, ale přítelem mým.“

—  Arnold Słucki polský básník a překladatel 1920 - 1972

Napoleon Bonaparte foto

„Kobylky a housenky, ničící moji Francii, to jste vy, Židé!“

—  Napoleon Bonaparte francouzský panovník, vojenský a politický vůdce 1769 - 1821

Chybí zdroj

Vilmos Apor foto
George Gordon Byron foto

„Jak z hlediska humanitárního, tak i na ochranu křesťanské morálky protestuje Svatý stolec proti nelidskému zacházení se Židy a tímto prohlášením k ministrovi zahraničí žádá vládu, aby se vší rozhodností zakročila.“

—  Angelo Rotta italský diplomat 1872 - 1965

telefonický protest nuncia Rotty u ministra zahraničí maďarské vlády z 10. listopadu 1944
Zdroj: Pierre Blet: Pius XII. a druhá světová válka ve světle vatikánských archivů, Matice cyrilometodějská, Olomouc 2001, ISBN 80-7266-082-9, str. 220

Giovanni Bosco foto
Friedrich Nietzsche foto
Erich Maria Remarque foto
Sun Tzu foto

„Všechny války jsou založeny na podvodu.“

—  Sun Tzu, kniha Umění války

Originál: (en) All warfare is based on deception.
Zdroj: [Tzu, Sun, 2000, The Art of War, Mundus Publishing, 13, angličtina]

Jacinto Benavente foto

„Záminka pro všechny války: uzavření míru.“

—  Jacinto Benavente španělský spisovatel, lauerát Nobelovy ceny za literaturu (1922) 1866 - 1954

Originál: (es) El pretexto para todas las guerras: conseguir la paz.
Zdroj: [Benavente, Jacinto, 1958, Así Piensan Los Personajes de Benavente, Aguilar, 198, španělština]

Platón foto

„Všechny války vznikají pro hmotné statky.“

—  Platón klasický řecký filozof -427 - -347 př. n. l.

Související témata