„Ve fyzice neexistuje demokracie. Nemůžeme říci, že nějaký druhořadý chlap má stejné právo na názor jako Fermi.“

Originál: (en) There is no democracy in physics. We can't say that some second-rate guy has as much right to opinion as Fermi.
Zdroj: [Greenberg, Daniel S., The Politics of Pure Science, University of Chicago Press, 1999, 43, anglicky]

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 21. května 2020. Historie
Luis Walter Alvarez foto
Luis Walter Alvarez2
americký experimentální fyzik, vynálezce a profesor 1911 - 1988

Podobné citáty

Robert Fico foto
Bernard Bolzano foto
Søren Kierkegaard foto
Alfred Rosenberg foto

„Heroa nemůže mít stejná práva s bursovním spekulantem.“

—  Alfred Rosenberg 1893 - 1946

Zdroj: Der Mythus des 20. Jahrhunderts, Munchen 1941

Gabriel Laub foto

„Demokracie je cosi abstraktního a vidíme, že je uplatňována různými formami. Nemyslím, že někde existuje skutečná demokracie. Obvykle je tu nějaká skupina nebo strana, která má pod kontrolou všechno dění a ohání se fanglí s nápisem „demokracie.““

—  Sun?alláh Ibráhím romanopisec 1937

Zdroj: Sun‛alláh Ibráhím: Musíte se rozhodnout, co má cenu, a bojovat za to http://www.pwf.cz/rubriky/festival-2013/autori/rozhovory/sun-allah-ibrahim-musite-se-rozhodnout-co-ma-cenu-a-bojovat-za-to_9604.html

Jiří Faltus foto
Anne Frank foto
Papež František foto

„Když mi kněz řekl, že s ním otěhotněla nějaká žena, důrazně jsem mu objasnil, že přirozené právo stojí nad jeho právem jako kněze.“

—  Papež František 266. papež římskokatolické církve 1936

Zdroj: [KAP, Ženy za změnu celibátu, Getsemany, 261, červen, 2014, 2015-10-23, http://www.getsemany.cz/node/3138]

Michail Sergejevič Gorbačov foto
Voltaire foto
Allen Ginsberg foto

„Nemyslím si, že existuje pravda. Existují pouze názory.“

—  Allen Ginsberg americký básník, jedna z vůdčích osobností beatnické generace 1926 - 1997

Sókratés foto
Richard Brinsley Sheridan foto
Gabriel Laub foto
Gabriel Laub foto

Související témata