„Člověk by neměl spojovat, co Bůh rozloučil.“

Zdroj: [Barrow, John D., Jan Novotný, Teorie všeho, Mladá fronta, Praha, 1999, 25, 82-204-0602-6]

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 5. ledna 2021. Historie
Témata
bůh, člověk
Wolfgang Pauli foto
Wolfgang Pauli5
rakouský fyzik 1900 - 1958

Podobné citáty

Ilja Grigorjevič Erenburg foto
Holbrook Jackson foto
Citát „Pravé přátelství nerozloučí ani naděje, ani strach, ani starost o vlastní prospěch. Přátelství umírá s člověkem a člověk umírá za přátelství.“
Seneca foto
Agatha Christie foto
Lou Reed foto

„Bůh by měl mít Leicu.“

—  Lou Reed americký kytarista, zpěvák a skladatel 1942 - 2013

Zdroj: [Redakce kultury, Lou Reed vystavuje fotky, které začal pořizovat díky Andymu Warholovi, IHNED.cz, w:IHNed.cz, 2012-11-24, 2013-06-24, http://art.ihned.cz/c1-58741750-lou-reed-vystavuje-fotky-ktere-zacal-porizovat-diky-andymu-warholovi, 1213-7693]

Céline Dionová foto

„Kdyby měl Bůh hlas, byl by to hlas Andrea Bocelliho.“

—  Céline Dionová kanadská zpěvačka 1968

Zdroj: [Krejčová, Jaroslava, Andrea Bocelli: slepotu očekával a nechápe ji jako vadu, kultura21.cz, 2008-12-14, 2011-02-26, http://www.kultura21.cz/content/view/540/121/]

Helena Petrovna Blavatská foto
Karl Rahner foto

„Ale vlastně existuje člověk jako člověk jen tehdy, když říká, Bůh‘“

—  Karl Rahner německý katolický teolog 1904 - 1984

alespoň jako otázku, alespoň jako zamítavou a zamítnutou otázku. Absolutní smrt slova ,Bůh‘, která by vymazala i jeho minulost, by byla signálem (jejž by už nikdo nezaslechl), že zemřel sám člověk.
Zdroj: [Nové ateismy a identita křesťanství, getsemany.cz, 2011-duben, 2011-09-30, http://www.getsemany.cz/node/2789]

Tomáš Kempenský foto

„Člověk plánuje, ale Bůh určuje směr.“

—  Tomáš Kempenský augustiniánský mnich a mystik 1380 - 1471

Joseph Caryl foto

„Vidouce, že Bůh je všude přítomný, měli bychom být všude svatí.“

—  Joseph Caryl 1602 - 1673

Originál: (en) Seeing God is everywhere present, we should be everywhere holy.
Zdroj: Ibid., s. 88.

Roberto Gervaso foto
Maxmilián Kolbe foto

„Cožpak Bůh čeká na naše pěkné myšlenky, jako kdyby neměl hlubší a plodnější?“

—  Maxmilián Kolbe polský františkánský mnich 1894 - 1941

Zdroj: http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=rekli-svati-a-to-plati-aneb-citaty-blahoslavenych-a-svatych-ii-dil&cisloclanku=2011090151

Karen Blixen foto
Mark Twain foto
Barbara Kingsolver foto
Osho foto

Související témata