„Bůh je mrtev! Bůh zůstane mrtev! A my jsme ho zabili!“

Poslední aktualizace 23. února 2021. Historie
Témata
bůh
Friedrich Nietzsche foto
Friedrich Nietzsche211
německý filozof, spisovatel 1844 - 1900

Podobné citáty

Friedrich Nietzsche foto

„Bůh je mrtev.“

—  Friedrich Nietzsche německý filozof, spisovatel 1844 - 1900

„Už Nietzsche tvrdil, že 'Bůh je mrtev.“

—  Erich Leitenberger 1944

Po určité době se ale ukázalo, že je mrtev Nietzsche a Bůh žije.
Zdroj: [Karel Gott nechtěně slouží ateistům v rakouské kampani proti Bohu, Křesťan dnes, 2009-07-16, 2010-06-20, http://cs.christiantoday.com/article/karel-gott-nechtene-slouzi-ateistum-v-rakouske-kampani-proti-bohu/15217.htm]

Friedrich Nietzsche foto
Hazrat Inayat Khan foto

„…aby Bůh mohl být brán vážně, musí zůstat neviditelný a nezobrazitelný.“

—  Jaromír Blažejovský

Zdroj: [Lukavec, Jan, Young, William Paul: Chatrč, iliteratura.cz, 2011-07-13, 2012-09-14, http://www.iliteratura.cz/Clanek/28565/young-william-paul-chatrc-]

Tupac Shakur foto
Son-mjong Mun foto

„Židé, musíte litovat. Ježíš byl králem Izraele. Skrze princip odškodnění Hitler zabil 6 miliónů židů. To je důvod. Bůh nemohl Satanovi zabránit to udělat, protože Izrael zabil Pravé rodiče.“

—  Son-mjong Mun korean náboženský vůdce 1920 - 2012

Zdroj: Parliamentary debates: Official report, Velká Británie. Parlament. Dolní sněmovna Spojeného království, 23. únor 1977, č. 926 s. 1593 THE UNIFICATION CHURCH http://hansard.millbanksystems.com/commons/1977/feb/23/the-unification-church#S5CV0926P0_19770223_HOC_406 (Hansard, 23. únor 1977). Citát byl pozměněn, údajně bylo řečeno: Šest milionů Židů, jež zemřelo během holokaustu, splácelo spravedlivé odškodnění za zabití Krista. Ve skutečnosti bylo řečeno: „Jewish people, you have to repent. Jesus was the King of Israel. Through the principle of indemnity Hitler killed 6 million Jews. That is why. God could not prevent Satan from doing that because Israel killed the True Parents.“ ( News of religious conflict & intolerance during 2003-MAR. http://www.religioustolerance.org/news_03mar.htm, Ontario Consultants on Religious Tolerance , Father's words, Hoon Dok Hae, March 2, 2003, Sheraton National Hotel, Arlington, Virginia http://www.unification.net/news/2003/news20030302_1.html)

Mick Mars foto
Eckhart Tolle foto
Søren Kierkegaard foto
Pinchas Lapide foto

„Neexistuje novozákonní Bůh lásky a starozákonní Bůh pomsty.“

—  Pinchas Lapide izraelský akademik a diplomat 1922 - 1997

Zdroj: [Pinchas Lapide, teologicketexty.cz, 2015-06-04, http://www.teologicketexty.cz/_scan/1998/02/068.jpg]

Tento překlad čeká na kontrolu. Je překlad správně?
Charles Bukowski foto
Max Lucado foto
Michal Viewegh foto
Aurelius Augustinus foto

„Čas ani Bůh není.“

—  Jakub Vlček český rapper 1991

Píseň Spearow, Ze dna (2016)

Ludwig Mies van der Rohe foto

„Bůh je v detailech.“

—  Ludwig Mies van der Rohe německý architekt 1886 - 1969

William Turner foto

„Slunce je Bůh.“

—  William Turner britský romantický malíř a grafik 1775 - 1851

poslední slova
Zdroj: [Kalendárium, ceskatelevize.cz, 2011-03-21, http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095927644-kalendarium/3153-vyhledavani/?searchType=date&kMonth=12&kDay=19]

Související témata