„Dělej co dělej, nepřekročíš své meze. Ale alespoň k nim beze zbytku dospěti!“

— Josef Čapek

Témata
mez, zbytek
Josef Čapek foto
Josef Čapek97
český malíř a spisovatel 1887 - 1945
Reklama

Podobné citáty

Ludwig Witthgenstein foto
Ilja Hurník foto
Reklama
Friedrich Von Bodenstedt foto
Markéta II. foto
Mark Twain foto
Ladislav Hoberlant foto
Elbert Hubbard foto

„I génius má své meze, ale pitomost je zcela bez mezí.“

— Elbert Hubbard americký spisovatel, nakladatel, výtvarník a filozof 1856 - 1915

Jan Neruda foto

„Člověk ve své nadýmavosti říká, že jeho obrazotvornost nemá mezí.“

— Jan Neruda český básník, divadelní kritik, novinář, publicista a spisovatel 1834 - 1891

Reklama
William Blake foto

„Pravda má meze, omyl ne.“

— William Blake anglický romantický básník 1757 - 1827

Sigmund Freud foto

„Jak pokračujeme v životě, poznáváme meze svých schopností.“

— Sigmund Freud rakouský lékař, psychoanalytik a psycholog 1856 - 1939

Michael Jackson foto
Ivan Fontana foto
Reklama
Timothy Ferriss foto
Anatolij Jevgenjevič Karpov foto
František Palacký foto

„Překročuje meze spravedlnosti, kdo více činí, nežli k zachování jejímu potřebí jest.“

— František Palacký český archivář, filozof, historik, novinář, politický spisovatel, publicista, spisovatel a vědecký spisovatel 1798 - 1876
Dějiny II. díl

Miroslav Plzák foto
Další