„Dělej co dělej, nepřekročíš své meze. Ale alespoň k nim beze zbytku dospěti!“

Témata
mez, zbytek
Josef Čapek foto
Josef Čapek97
český malíř a spisovatel 1887 - 1945
Reklama

Podobné citáty

Carmelo Bene foto
Lech Przeczek foto
Reklama
Ludwig Witthgenstein foto
Ilja Hurník foto
Jean Dutourd foto

„Každá radost má své meze.“

—  Jean Dutourd francouzský spisovatel 1920 - 2011

Friedrich Von Bodenstedt foto
Markéta II. foto
 Banksy foto
Reklama

„Musíme tady mít krysu, která s ním dělá.“

—  Radovan Krejčíř český podnikatel a fraudster 1968
Padrino Krejčíř - Afričan

Mark Twain foto
Ladislav Hoberlant foto
Reklama
Jan Neruda foto

„Člověk ve své nadýmavosti říká, že jeho obrazotvornost nemá mezí.“

—  Jan Neruda český básník, divadelní kritik, novinář, publicista a spisovatel 1834 - 1891

Elbert Hubbard foto

„I génius má své meze, ale pitomost je zcela bez mezí.“

—  Elbert Hubbard americký spisovatel, nakladatel, výtvarník a filozof 1856 - 1915

William Blake foto

„Pravda má meze, omyl ne.“

—  William Blake anglický romantický básník 1757 - 1827

Quintus Horatius Flaccus foto
Další