„Dělej co dělej, nepřekročíš své meze. Ale alespoň k nim beze zbytku dospěti!“

— Josef Čapek

Témata
mez, zbytek
Josef Čapek foto
Josef Čapek97
český malíř a spisovatel 1887 - 1945
Reklama

Podobné citáty

Elbert Hubbard foto

„I génius má své meze, ale pitomost je zcela bez mezí.“

— Elbert Hubbard americký spisovatel, nakladatel, výtvarník a filozof 1856 - 1915

Reklama
Markéta II. foto
Sigmund Freud foto

„Jak pokračujeme v životě, poznáváme meze svých schopností.“

— Sigmund Freud rakouský lékař, psychoanalytik a psycholog 1856 - 1939

Ilja Hurník foto
Jan Neruda foto

„Člověk ve své nadýmavosti říká, že jeho obrazotvornost nemá mezí.“

— Jan Neruda český básník, divadelní kritik, novinář, publicista a spisovatel 1834 - 1891

Ivan Fontana foto
Reklama
Mark Twain foto
Michael Jackson foto
Vladimír Clementis foto

„Ovšem také tolerantnost má svoje meze, musí se udržet v kolejích lidských vztahů a nesmí narušit vlastní svět zásad.“

— Vladimír Clementis československý člen československého Národního shromáždění, ministr zahraničí a politik slovenské národnosti 1902 - 1952

Reklama
Miroslav Plzák foto
Denis Diderot foto
William Blake foto

„Pravda má meze, omyl ne.“

— William Blake anglický romantický básník 1757 - 1827

Další