„Při plném realismu najíť v člověku člověka… Nazývají mne psychologem: to není správné, jsem realista ve vyšším slova smyslu, tj. zobrazuji všechny hlubiny lidské duše.“

Reklama

Podobné citáty

Paul Cézanne foto

„Realismus je moje metoda, můj zákoník… Ale realismus, rozumějte mi správně, plný vznešenosti, bezděčný. Heroismus skutečna.“

—  Paul Cézanne francouzský malíř 1839 - 1906
Source: [Gabriel, Jan, Paul Cézanne: Zemřel, jak si přál, se štětcem v ruce, ihned.cz, 2006-03-06, 2015-10-06, http://archiv.ihned.cz/c1-17967170-paul-cezanne-zemrel-jak-si-pral-se-stetcem-v-ruce]

Giuseppe Mazzini foto
Reklama
Sylva Lauerová foto
Jim Morrison foto
Ambrose Bierce foto

„Realismus - umění, jak zobrazovat skutečnost viděnou očima ropuchy.“

—  Ambrose Bierce americký novinář, spisovatel novel, fabulist a satirik 1842 - 1913

Abraham Isaac Kook foto

„Láska ke stvořením potřebuje s velkou péčí rozšiřovat do rozměru, který je pro ni vhodný, proti povrchnosti, která se objevuje při prvotním poznávání, způsobem, jenž nemá žádné opodstatnění ani v Tóře ani v praktickém morálním životě, jako by zdánlivě láska měla vnitřní rozpory či byla přinejmenším lhostejná, a přitom vždy láska potřebuje naplňovat celého člověka. Nejvyšší místo v lásce ke stvořením musí zaujímat láska k člověku, a ta se musí rozprostírat nad celým lidstvem, přes všechny rozdíly názorů, náboženství a víry, přes všechny rasy a podnebí, je správné pochopit různé národy a lidská shromáždění a jak jen to je možné poznat jejich kulturu a jejich vlastnosti, aby člověk poznal, jak založit lásku k člověku na základech, které mají blízko k činům. Neboť jen duši plnou lásky ke stvořením a lásky k člověku může uchopit láska k národu geniální záplavou a velikostí myšlenek a činů. Úzkost obzorů, která způsobuje, že člověk vidí ve všem, co je za hranicí speciálního národa, či dokonce jen za hranicí Izraele, jen ohavnost a nečistotu, patří ke strašlivému tmářství, jež způsobuje celkovou zkázu stavby myšlenkového dobra, k jehož světlu se upíná každá jemná duše.“

—  Abraham Isaac Kook rabín 1865 - 1935
Source: Midot hare'aja 10 http://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%99%22%D7%94_%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94 Source: Překlad převzat s laskavým svolením překladatele z http://kolsky.blog.respekt.ihned.cz/c1-51817980-sen-laska-a-osady

Truman Capote foto
Albert Camus foto
Richard Bach foto
Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Arthur Schopenhauer foto
 Bahá'u'lláh foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“