„Noc je temná a plná hrůz..“

Poslední aktualizace 30. prosince 2020. Historie
Témata
plnost, hrůza, noc
George Raymond Richard Martin foto
George Raymond Richard Martin54
americký spisovatel, scenárista a televizní producent 1948

Podobné citáty

Tichon foto

„Tato noc bude hodně dlouhá a hodně temná.“

—  Tichon patriarcha Moskvy 1865 - 1925

před smrtí
Zdroj: [Riccardi, Andrea, 2014, Století mučedníků, Karmelitánské nakladatelství, 1, 33, 978-80-7195-543-6]

Rabíndranáth Thákur foto

„Víra je ptáče, které zpívá, ještě když je noc temná.“

—  Rabíndranáth Thákur bengálský básník, prozaik, dramatik, hudební skladatel, malíř a filosof 1861 - 1941

Sebastián Wortys foto
Vladislav Vančura foto

„Věci lásky jsou věci života. Po čase zimním přicházívá jaro, po beznaději vzniká naděje, po hrůzách noci zasvítává den.“

—  Vladislav Vančura český divadelní kritik, dramatik, filmový režisér, lékař, publicista, režisér, romanopisec, scénárista, spisovatel a sp… 1891 - 1942

Robert van Gulik foto
Chana Senešová foto

„Jsou hvězdy, jejichž záře je viditelná na Zemi, i když již dávno zanikly. Jsou lidé, jejichž genialita nadále osvětluje svět, i když již dávno nejsou mezi živými. Tato světla jsou obzvláště jasná za temných nocí. Osvětlují cestu pro celé lidstvo.“

—  Chana Senešová židovská básnířka a protinacistická bojovnice za druhé světové války 1921 - 1944

nedatováno
Zdroj: [Katz, Yossi, A Voice Called: Stories of Jewish Heroism, Gefen Publishing House, Jeruzalém, 2010, 978-9652294807, 74, 234, http://books.google.cz/books?id=gKSLDHiWlZoC&printsec=frontcover&hl=cs, anglicky]

John Charles Ryle foto

„Nechť je toto při čtení Bible v našich myslích ustáleným principem, že Kristus je sluncem ve středu celé knihy. Dokud Jej budeme mít na zřeteli, nikdy se v našem duchovním poznání příliš nespleteme. Jakmile z Krista odvrátíme svůj zrak, Bible se nám celá stane temnou a plnou obtíží. Klíčem k poznání Bible je Ježíš Kristus.“

—  John Charles Ryle anglikánský biskup 1816 - 1900

Originál: (en) Let it be a settled principle in our minds, in reading the Bible, that Christ is the central sun of the whole book. So long as we keep Him in view, we shall never greatly err in our search for spiritual knowledge. Once losing sight of Christ, we shall find the whole Bible dark and full of difficulty. The key of Bible knowledge is Jesus Christ.
Zdroj: Expository thoughts on the Gospels, for family and private use: St. Luke svazek 2. S. 501.

Graham Greene foto

„Hrůza je vždy skutečná.“

—  Graham Greene anglický spisovatel, dramatik a literární kritik 1904 - 1991

Edgar Allan Poe foto

„Má hrůza není z Německa, ale z duše …“

—  Edgar Allan Poe americký spisovatel 1809 - 1849

Zdroj: [Škvorecký, Josef, Josef Škvorecký, Josef Škvorecký, Nápady čtenáře detektivek, 1, Praha, Československý spisovatel, 1965, 163, 1. edgar allan poe, neboli zrod detektivky z poezie, 11, Otázky a názory, 55]

Karel Steigerwald foto

„Z vůle lidu a hrůzy dvou světových válek se zrodily hrůzy civilní, komunismus a nacismus.“

—  Karel Steigerwald český dramatik, novinář a scénárista 1945

Zdroj: Časopis Reflex č. 22, 2021, str. 16

Ladislav Klíma foto

„Lepší hrůzný konec než hrůza bez konce.“

—  Ladislav Klíma český filozof a romanopisec 1878 - 1928

Valeriu Butulescu foto
Arthur Conan Doyle foto
John Green foto
Winston Churchill foto

„Ptáte se, jaká je naše politika? Řeknu to takto: vést válku na moři, na pevnině a ve vzduchu, celou naši silou a s veškerou silou, kterou nám Bůh může dát; vést válku proti zrůdné tyranii, nikdy nepřekonané v temném, žalostném seznamu lidského zločinu. Tak vypadá naše politika. Ptáte se, jaký je náš cíl? Mohu odpovědět jedním slovem: vítězství - vítězství za každou cenu, vítězství navzdory všem hrůzám, vítězství, byť by cesta byla dlouhá a těžká; neboť bez vítězství není přežití.“

—  Winston Churchill premiér Spojeného království během druhé světové války 1874 - 1965

proslov v Dolní sněmovně, 13. květen 1940
[(en) You ask, what is our policy? I will say: It is to wage war, by sea, land and air, with all our might and with all the strength that God can give us: to wage war against a monstrous tyranny, never surpassed in the dark, lamentable catalogue of human crime. That is our policy. You ask, what is our aim? I can answer in one word: It is victory, victory at all costs, victory in spite of all terror, victory, however long and hard the road may be; for without victory, there is no survival.]
Zdroj: [Peter G, Tsouras, Slovník vojenských citátů, Baronet, Praha, 2007, 44, 978-80-7384-048-8]

Anton Door foto

„.. až hrůzu nahánějící časná zralost lidského ducha.“

—  Anton Door rakouský pianista a hudební pedagog 1833 - 1919

o Claře Haskilové v jejích 7 letech
Zdroj: [Hradecká, Dita, Portréty velkých klavíristů 20. století III, Hudební rozhledy, 2013, 7]

Alexander Sergejevič Puškin foto

Související témata