„Křesťanství lze zredukovat na viditelnou menšinu, ale nikdy ho nebude možné zničit.“

Zdroj: [Kard. Bagnasco: Systematické vysúvanie kresťanstva z Európy v mene tolerancie, sk.radiovaticana.va, 2016-08-10, 2016-08-15, http://sk.radiovaticana.va/news/2016/08/10/kard_bagnasco_o_systematickom_vysúvaní_kresťanov_z_európy_/1250575]

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 21. května 2020. Historie
Angelo Bagnasco foto
Angelo Bagnasco2
katolický kardinál 1943

Podobné citáty

Reinhold Schneider foto
Woody Allen foto

„Viditelné linie spoďárků dokážou zničit i to nejelegantnější oblečení.“

—  Woody Allen americký scenárista, režisér, herec, komik, spisovatel, dramatik a hudebník 1935

Martin Bormann foto

„Křesťanství a národní socialismus nelze sloučit!“

—  Martin Bormann nacistický vůdce a osobní tajemník Adolfa Hitlera 1900 - 1945

Originál: (de) Nationalsozialistische und christliche Auffassungen sind unvereinbar.
Zdroj: CHRISTENTUM MUSS VERSCHWINDEN, Kirche und Nationalsozialismus http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-46169729.html

Son-mjong Mun foto
Friedrich Nietzsche foto
Niccolo Machiavelli foto

„Křesťanství vnáší tudíž do filosofie nový prvek: možnost stálého styku s Bohem.“

—  Vladimír Hoppe 1882 - 1931

Zdroj: [2012, Hledání české filosofie, Filosofia, Praha, 1, 41, čeština, 978-80-7007-388-9]

Billy Graham foto

„Pravé křesťanství by nemělo být nikdy populární.“

—  Billy Graham americký evangelík 1918 - 2018

Originál: (en) True Christianity should never be popular.

Source: [Frady, Marshall, 2006, Billy Graham: A Parable of American Righteousness, Simon and Schuster, 309, angličtina]

Georg Christoph Lichtenberg foto
Ernest Hemingway foto

„Člověka je možno zničit, ale ne porazit.“

—  Ernest Hemingway americký spisovatel a novinář 1899 - 1961

Samuel Wilberforce foto

„Křesťanství lze shrnout do čtyř slov: přijmi, podrob se, zaslib se a šiř.“

—  Samuel Wilberforce anglikánský biskup 1805 - 1873

Originál: (en) Christianity can be condensed into four words: admit, submit, commit and transmit.
Zdroj: [McDowell, Sean, 2010, Apologetics Study Bible For Students, B&H Publishing Group, 1212, angličtina]

Tomáš Vandas foto
Winston Churchill foto

„Člověk myslící pozitivně vidí neviditelné, cítí neuchopitelné a dosahuje nemožné.“

—  Winston Churchill premiér Spojeného království během druhé světové války 1874 - 1965

Virginia Woolf foto
George Orwell foto
Elaine Pagelsová foto

„Snaha většiny zničit každou stopu kacířského "rouhání" se ukázala tak úspěšná, že až do objevů v Nag Hammadi, téměř všechny naše informace týkající se alternativních forem raného křesťanství pocházely z masivních ortodoxních útoků na ně.“

—  Elaine Pagelsová 1943

Originál: (en) The efforts of the majority to destroy every trace of heretical ‘blasphemy’ proved so successful that, until the discoveries at Nag Hammadi, nearly all our information concerning alternative forms of early Christianity came from the massive orthodox attacks upon them.
Zdroj: [WARDS & HONORS: 2010 NATIONAL HUMANITIES MEDALIST - Elaine Pagels, neh.gov, 2017-12-06, https://www.neh.gov/about/awards/national-humanities-medals/elaine-pagels]

Související témata