„Jak se má špatný polepšit, když se nad ním všichni pohoršují.“

Témata
špatnost

Podobné citáty

Christopher Morley foto

„Život je cizí jazyk, který všichni lidé vyslovují špatně.“

—  Christopher Morley, kniha Thunder on the Left

Thunder on the Left
Originál: (en) Life is foreign language, all men mispronounce it.
Zdroj: [Wallach, Mark I., Christopher Morley, Twayne Publishers, 1976, 55, anglicky]

Niccolo Machiavelli foto
David Shore foto

„Pokud tě mají všichni rádi, děláš něco špatně.“

—  David Shore 1959

Postava Gregory House ze seriálu Dr. House

Tento překlad čeká na kontrolu. Je překlad správně?
Chuck Palahniuk foto
George Bernard Shaw foto
Henry David Thoreau foto
Seneca foto
Carl Gustav Jung foto
Maxim Gorkij foto
Anne Frank foto

„Neměl jsem proti nim nic, neudělali mi nic špatného, tak jako jiní lidé činili po celý můj život. Možná právě za ně museli zaplatit.“

—  Perry Smith bývalý trestanec odsouzený za vraždu 1928 - 1965

Originál: (en) I didn't have anything against them, and they never did anything wrong to me--the way other people have all my life. Maybe they're just the ones who had to pay for it.
Zdroj: [Truman, Capote, 1987, Truman Capote: Conversations, Univ. Press of Mississippi, 55, 9780878052752]

Karl Raimund Popper foto
Agatha Christie foto
Karel Čapek foto
Michał Zygmunt foto

„Náboženství je nejhorší propagandistická strategie v politice. Dovolává se dogmant a trestů a nelze s ním diskutovat. Je to forma manipulace - je jedno jestli islám na východě nebo katolicismus zde, ale systém, který spoléhá na strach, je špatný.“

—  Michał Zygmunt 1977

Originál: (en) Religion is the worst propaganda strategy in politics. It appeals to dogmas and punishment and one cannot debate it. It is a form of manipulation – be it Islam in the east, or Catholicism here, but the system which relies on fear is a bad one.
Zdroj: [Sosin, Natalia, Michal Zygmunt: ‘By 2010, Poland will be talking commercial gay movement’, cafebabel.co.uk, 2008-01-11, 2011-05-30, http://www.cafebabel.co.uk/article/23501/micha-zygmunt-gay-magazine-journalist-poland.html]

Dr. John foto
Madeleine Albrightová foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x