„Je to zajisté slabost ukazovat někomu, že ztráta nás bolí.“

—  Molière
Molière foto
Molière107
francouzský dramatik a herec 1622 - 1673
Reklama

Podobné citáty

Marilyn Monroe foto
Reklama
Karel Čapek foto
Jean de La Bruyere foto
Ralph Smart foto
Marcus Valerius Martialis foto
Jaroslav Hašek foto
Michael Ondaatje foto
John Charles Ryle foto

„Jsme-li praví křesťané, nemáme očekávat, že na naší cestě do nebe půjde vše snadno. Nemáme to pokládat za něco divného, musíme-li podstoupit nemoce, škody, ztráty a zklamání, stejně jako ostatní. Omilostnění zdarma a plné odpuštění, milost cestou a sláva na konci — to vše Spasitel zaslíbil dát. Ale nikdy neslíbil, že nebudeme mít soužení. Miluje nás příliš mnoho, aby nám zaslíbil něco takového. Skrze soužení nás učí mnoha vzácným lekcím, které bychom se jinak nikdy nenaučili. Soužením nám ukazuje naši prázdnotu a slabost, přitahuje ke trůnu milosti, pročišťuje naše city, odstavuje nás od tohoto světa a působí v nás touhu po nebi. To ráno při vzkříšení řekneme, „k dobrémuť jest mi to, že jsem pobyl v trápení.““

—  John Charles Ryle anglikánský biskup 1816 - 1900
O ceně křesťanského života, Měli bychom Bohu děkovat za každou bouři. [(en) If we are true Christians, we must not expect everything smooth in our journey to heaven. We must count it no strange thing, if we have to endure sicknesses, losses, bereavements, and disappointments, just like other people. Free pardon and full forgiveness, grace by the way and glory to the end – all this our Savior has promised to give. But He has never promised that we shall have no afflictions. He loves us too well to promise that. By affliction he teaches us many precious lessons, which without it we should never learn. By affliction he shows us our emptiness and weakness, draws us to the throne of grace, purifies our affections, weans us from this world, makes us long for heaven. In the resurrection morning we shall say, ‘it is good for me that I was afflicted.’ We shall thank God for every storm.”] Source: Expository thoughts on the Gospels, for family and private use: St. Mark. S. 83.

Michael Jackson foto
George Bernard Shaw foto
Gilbert Cesbron foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“