„Jsou autoři, jejichž sloh můžeme napodobit nebo zkarikovat jen tím způsobem, že je citujeme.“

Poslední aktualizace 18. září 2019. Historie
Témata
autor, sloh, způsob
Karel Konrád foto
Karel Konrád8
český romanopisec 1899 - 1971
Upravit

Podobné citáty

Michael Nyman foto

„Mozart, Haydn, já. Takové skladatele si posluchači pamatují: autory, jejichž styl si nespletete.“

—  Michael Nyman anglický skladatel minimalistické hudby, pianista, libretisty a muzikologa 1944

Zdroj: [Arvo Pärt: díky bohu slavný skladatel, hn.ihned.cz, 2005-09-23, 2014-04-25, http://hn.ihned.cz/c1-16883800-arvo-part-diky-bohu-slavny-skladatel]

Georges Louis Buffon foto

„Sloh je člověk sám.“

—  Georges Louis Buffon francouzsky vulkanolog 1707 - 1788

„Sloh má být průzračný jako studánka.“

—  Emil Smetánka český lexikograf, lingvista, literární historik a vysokoškolský pedagog 1875 - 1949

Zdroj: [Před sto lety se narodil prof. Emil Smetánka (14. X. 1875), nase-rec.ujc.cas.cz, 1975, 2016-05-10, http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=5858]

Božidara Turzonovová foto

„Je to velmi silné téma, svým způsobem stále aktuální, které nese v sobě poselství, a to, že lidé dokáží žít a pomáhat si, a pokud to něco kazí, jsou to právě ideologie a záměry mocných, jejichž se malý běžný člověk stává obětí.“

—  Božidara Turzonovová československá herečka a dabérka 1942

o Obchodě na korze
Originál: (sk) Je to veľmi silná téma, svojím spôsobom stále aktuálna, ktorá nesie v sebe posolstvo, a to, že ľudia dokážu spolunažívať a pomáhať si, a ak to niečo kazí, sú to práve ideológie a zámery mocných, ktorých malý bežný človek sa stáva obeťou.
Zdroj: [Opoldusová, Jena, Zuzana Kronerová dostávala signály z neba, kultura.pravda.sk, 2014-03-28, 2014-03-29, http://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/313010-kronerova-dostavala-signaly-z-neba/]

Louis Veuillot foto
Robert Cialdini foto
Tento překlad čeká na kontrolu. Je překlad správně?
Franklin Delano Roosevelt foto
Saul Bellow foto
Bedřich Smetana foto

„Napodobením melodického spádu a rytmu našich lidových písní nevytvoří se žádný národní sloh, nanejvýš slabé napodobení písní těch samotných, o dramatické pravdě ani nemluvě.“

—  Bedřich Smetana český hudební skladatel 1824 - 1884

Zdroj: Smetana v konceptu článku pro Národní listy, r. 1865, cit. podle Smolka, Jaroslav & kol.: Dějiny hudby, s. 471

Johann Wolfgang von Goethe foto
John Knox foto

„Svědectví Písma je tak jasné, že k němu cokoliv přidávat by bylo nadbytečné, nebylo-li by tomu tak, že svět nyní došel téměř takové slepoty, že cokoliv nezalibují knížata a zástupy, to je odmítáno jako nově utvořené učení a je odsouzeno jako hereze. Zdálo se mi tedy dobré citovat názor některých starých autorů v této věci, aby ti, kteří nejsou zcela zaslepeni ďáblem, mohli zvážit a pochopit, že toto mé mínění není žádný nový výklad Božích Písem, ale jednotný konsensus větší části zbožných pisatelů od dob apoštolů.“

—  John Knox skotský duchovní, spisovatel a historik 1514 - 1572

Originál: (en) The testimony of Scripture is so plain that to add anything were superfluous, were it not that the world is almost now come to that blindness, that whatsoever pleases not the princes and the multitude, the same is rejected as doctrine newly forged, and is condemned for heresy. I have therefore thought good to recite the minds of some ancient writers in the same matter, to the end that such as altogether be not blinded by the devil, may consider and understand this my judgment to be no new interpretation of God's Scriptures, but to be the uniform consent of the most part of godly writers since the time of the apostles.
Zdroj: [Knox, John, Roger A. Mason, Knox: On Rebellion, https://books.google.cz/books?id=KtTLCgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, Cambridge University Press, Cambridge, 1994, 223, 15, 131658349X, angličtina]

Will Rogers foto
Aurelius Augustinus foto
Lauren Oliver foto
Jaggi Vasudev foto

„Víra není něco, co můžete nějakým způsobem pěstovat.“

—  Jaggi Vasudev 1957

Přihodí-li se vám něco, budiž, nepřihodí, tak se nic neděje, to je všechno. Znamená to, že můžete jen sedět a čekat a jednoho dne vám to spadne do klína? Ne, v případě, že chápete základy existence na tomto světě, tak víte, že aby se něco stalo, musí se pro to něco udělat.
The Asian Age, 22. únor, 2009

Honoré De Balzac foto
Gabriel Laub foto
Erich Maria Remarque foto
Richard Feynman foto

Související témata