„Jenomže omezenost, netolerance a nedostatek fantazie jsou jako cizopasní červi.“

Kafka on the Shore

Témata
červ
Haruki Murakami foto
Haruki Murakami50
japonský spisovatel, romanopisec 1949

Podobné citáty

Albert Speer foto

„Červ v říšském jablku.“

—  Albert Speer německý architekt, ministr vyzbrojování a válečné produkce nacistického Německa 1905 - 1981

o Martinu Bormannovi
Zdroj: [Mevald Vodičková, Dominika, Martin Bormann, History revue, 2011, srpen, 8, 70]

Valeriu Butulescu foto
John Dillinger foto

„Vězení je jako ořech s červem uvnitř něj. Červ se může vždy dostat ven.“

—  John Dillinger americký bankovní lupič 1903 - 1934

[(en) A jail is just like a nut with a worm in it. The worm can always get out.]
Zdroj: [2006, Steel shavings, Svazek 37, Indiana University Northwest, 130, angličtina]

Ladislav Muška foto
Richard Brinsley Sheridan foto

„Udice je dlouhý prut, na jehož jednom konci visí červ - a na druhém lenoch.“

—  Richard Brinsley Sheridan britský politik 1751 - 1816

Zdroj: [Kalendárium, ceskatelevize.cz, 2011-04-04, http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095927644-kalendarium/3153-vyhledavani/?searchType=date&kMonth=07&kDay=7]

Wilhelm Busch foto

„Nedůvěřivci je každý podezřelý a červy vidí i v kyselém zelí.“

—  Wilhelm Busch básník a výtvarník 1832 - 1908

Originál: (de) Wer durch des Argwohns Brille schaut, sieht Raupen selbst im Sauerkraut.
Zdroj: [Troll, Thaddäus, Der Deutsche in seiner Karikatur, F. Bassermann, 1963, 37, německy]

Jan Hus foto

„Pomni, synu, nač tělo výská, když červům krmě se chystá.“

—  Jan Hus český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 - 1415

Zdroj: O Desateru, Kostnice, březen 1415. Na každý den 2015. Kalich 2014, s. 184

Carlo Ginzburg foto
Jára Cimrman foto
Blaise Pascal foto
Somaly Mam foto
John Knox foto

„Co se týče přirozenosti, byl jsem červ na zemi, a přece poddaným tohoto království; ale co se týče úřadu, do něhož se Bohu zalíbilo mě postavit, byl jsem strážným, jak nad říší, tak nad církví Boží v ní shromážděnou; z důvodu čehož jsem byl vázán svým svědomím troubit na polnici veřejně.“

—  John Knox skotský duchovní, spisovatel a historik 1514 - 1572

Originál: (en) As touching nature, I was a worm of this earth, and yet a subject of this commonwealth; but as touching the office whereunto it had pleased God to place me, I was a watchman, both over the realm and over the kirk of God gathered within the same; by reason whereof I was bound in conscience to blow the trumpet publicly.
Zdroj: [M'Gavin, William, The History of the Reformation of Religion in Scotland, by John Knox; to which are Appended, Several Other Pieces of His Writing; Including the First Book of Discipline, Complete, and His Dispute with the Abbot of Crossraguel, Not Given with Any Former Edition. With a Memoir, Historical Introduction, and Notes, https://books.google.cz/books?id=XepiAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, Blackie & Fullarton, Glasgow, 1831, 581, 298, angličtina]

John Charles Ryle foto

„Falšujeme Slovo Boží nanejvýš nebezpečným způsobem, když vrháme jakékoliv pochybnosti na plnou inspirovanost kterékoliv části Písma svatého. To není jen otrávení číše, ale celého zřídla. Není to jen otrávit vědro živé vody, o které vyznáváme, že ji předkládáme našim lidem, ale otrávit celou studnu. Chybíme-li jednou v tomto bodu, celá podstata našeho náboženství je v nebezpečí. Je to chyba v základu. Je to červ u kořene naší teologie. Dovolme jednou tomuto červu nahlodat kořen a nemůžeme se divit, začnou-li ratolesti, listí a ovoce krůček po krůčku hnít.“

—  John Charles Ryle anglikánský biskup 1816 - 1900

Originál: (en) We corrupt the Word of God most dangerously, when we throw any doubt on the plenary inspiration of any part of Holy Scripture. This is not merely corrupting the cup, but the whole fountain. This is not merely corrupting the bucket of living water, which we profess to present to our people, but poisoning the whole well. Once wrong on this point, the whole substance of our religion is in danger. It is a flaw in the foundation. It is a worm at the root of our theology. Once allow this worm to gnaw the root, and we must not be surprised if the branches, the leaves, and the fruit, little by little decay.
Zdroj: Ibid., s. 66-67.

Karel IV. foto
Josef Holeček foto
x