„Jestliže jsou fakta, z nichž úvaha vychází, špatně zjištěna nebo chybná, celá úvaha se zhroutí, nebo vede k nesprávnému závěru. Lze tedy říci, že omyly vědeckých teorií plynou ponejvíc z nesprávných výchozích informací.“

Poslední aktualizace 18. ledna 2019. Historie
Tristan Bernard foto
Tristan Bernard19
francouzský spisovatel 1866 - 1947

Podobné citáty

Zdeněk Jirotka foto
Gabriel Laub foto
David Shore foto
Harold Macmillan foto

„Po celém tomto kontinentu vane vítr změny a vzrůst národního uvědomí je politickým faktem, ať se nám to líbí nebo ne. Musíme ho všichni přijmout jako politický fakt a v úvahu ho musí vzít i politiky našich zemí.“

—  Harold Macmillan britský politik 1894 - 1986

přes jihoafrickým parlamentem v roce 1960
Zdroj: [Immanuel Wallerstein: Vane vítr změny - v arabském světě i za jeho hranicemi, literarky.cz, 2011-03-07, 2011-03-07, http://www.literarky.cz/civilizace/89-civilizace/3282-immanuel-wallerstein-vane-vitr-zmny--v-arabskem-svt-i-za-jeho-hranicemi]

Gabriel Laub foto
Terry Pratchett foto
Georg Christoph Lichtenberg foto
Tomáš Baťa foto
Robert Merle foto
Carl Gustav Jung foto
Martin D. Antonín foto
Jean Jacques Rousseau foto
Eugen Drewermann foto
Frédéric Bastiat foto
Jean-François Lyotard foto
Citát „Pokud se správně podíváte, uvidíte, že celý svět je zahradou.“
Frances Hodgson Burnettová foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“