Alyson Richman citáty

10   1

Alyson Richman

Alyson Richman je americká spisovatelka.

Citáty Alyson Richman


„Ve tmě je problémy vždycky vidět nejjasněji.“ Ztracená manželka - Josef

„Jak jsem stárla, stále více jsem si uvědomovala, jak málo můžeme ovlivnit běh světa. Přestala jsem bojovat se svými démony. Jednoduše jsem přijala skutečnost, že jsou mou součástí. Jako bolesti v kostech, které se snažím každé ráno po probuzení překonat, tak i vnitřní boj, který svádím sama se sebou, abych se neohlížela zpět, ale soustředila se na každý nový den.“ Ztracená manželka - Lenka


„Je tohle projev lásky? V hlase člověka, jehož je vám souzeno milovat, slyšíte ty, kteří se teprve mají narodit.“ Ztracená manželka - Lenka

„Při práci jsem se soustředila tak usilovně, že jsem nevnímala okolí. Jako by se mi mezi očima, myslí a rukou vytvořila neviditelná spojnice. Umělcova svatá trojice.“ Ztracená manželka - Lenka

„Často se ptám sama sebe, proč se u něčeho, co mám tak ráda, zároveň cítím tak nejistá.“ Ztracená manželka - Lenka

„Vím pouze jedno. Rodina se neopouští. Ani ve jménu lásky.“

„Při narození své dcery jsem poprvé poznala, že navzdory časově omezené době, kterou na tomto světě strávíme, zde stále existuje kontinuita, protože tělo uchovává vzpomínky na ty, kteří odešli před námi, ať už to je ve fyzické podobě nebo v povahových rysech, vrytých do duše.“ Ztracená manželka - Lenka

„Matka nám vždycky říkala, že existují dva typy žen. U jedné přichází záře zvnějšku, u druhé vychází z nitra. První potřebuje lesk diamantů, aby se mohla blýsknout, ale druhou prozařuje čisté světlo duše.“ Ztracená manželka - Lenka


„Pokud někdo tvrdí, že nás mrtví nenavštěvují, potom musí trpět slepotou duše. Jsem vědec, a přece věřím na anděly strážné a přízraky. Na vlastní oči jsem viděl zázrak života, a přesto se domnívám, že něco tak dokonalého jako dítě není možné donekonečna kopírovat bez Boží pomoci.“ Ztracená manželka - Josef

„Tento obraz jsem nikdy nenamalovala, ale často jsem na něj myslela. Jako poezie, kterou nikdy nikdo nepíše, ale je tím mocnější, protože rozkvétá pouze v duši.“ Ztracená manželka - Lenka

„He laughs. And in his laugh I hear bliss. I hear feet dancing, the rush of skirts twirling. The sound of children.
Is that the first sign of love?
You hear in the person you're destined to love the sound of those yet to be born.“
The Lost Wife

„And I saw for the first time how, despite the isolation of our own lives, we are always connected to our ancestors; our bodies hold the memories of those who came before us, whether it is the features we inherit or a disposition that is etched into our soul.“ The Lost Wife


„She always told us there were two types of women. Those who are lit from the outside and those who are lit from within. The first needs the shimmer of a diamond to maker her sparkle, but for the other, her beauty is illuminated through the sheer light of her soul.“

„If those we love visit us when we dream, those who torment us almost always visit us when we're still awake.“ The Lost Wife

„You hear in the person you're destined to love the sound of those yet to be born.“ The Lost Wife

„In my old age, I have come to believe that love is not a noun but a verb. An action. Like water, it flows to its own current. If you were to corner it in a dam, true love is so bountiful it would flow over. Even in separation, even in death, it moves and changes. It lives within memory, in the haunting of a touch, the transience of a smell, or the nuance of a sigh. It seeks to leave a trace like a fossil in the sand, a leaf burning into baking asphalt.“ The Lost Wife

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .