Augustin Štancl citáty

4   2

Augustin Štancl

Datum narození: 5. říjen 1871
Datum úmrtí: 21. prosinec 1962

ThDr. Augustin Štancl byl český římskokatolický kněz, středoškolský profesor, katolický publicista, a ve své době jeden z největších propagátorů ideje tzv. katolické školy na Moravě.

Prakticky celý svůj život zasvětil aktivitám podporujícím obnovení výchovy a vzdělávání v katolickém duchu, a to v celém školském systému jak Rakouska-Uherska, tak později i nového československého státu.

V roce 1900 založil v Olomouci spolu s dalšími kněžími spolek Matice cyrilometodějská, který měl pracovat v duchu výše uvedených snah. Štancl se v tomto spolku aktivně angažoval prakticky po celou dobu jeho existence až do jeho zrušení v roce 1950.

Všestranně podporoval řeholní společnost salesiánů, která se podle jeho představ měla stát garantem křesťanské výchovy katolické mládeže v Česku. Štancl nesl největší zásluhu na tom, že se česká salesiánská komunita, která vznikla v italské Perose Argentině v roce 1924, mohla již v roce 1927 přesunout do Fryštáku na Moravě, aby tak zahájila své dílo v českých zemích.

Citáty Augustin Štancl


„Nám nestačí jenom škola obecná ani střední – naším cílem jest katolická universita, ze které by vycházeli opravdu katoličtí právníci, medici a profesoři. Dá Pán Bůh, že na přímluvu sv. Cyrila a Metoda a za pomoci šlechetných dobrodinců se tužby katolického lidu plně splní.“ z dopisu olomouckému arcibiskupu Leopoldu Prečanovi, 1940

„Naše škola celkem uráží a šlape práva katolíků, znásilňuje jejich svědomí a neuznává jejich světového názoru. Pravíme: celkem, poněvadž jsou čestné výjimky mezi učiteli, ale duch naší školy a našeho vyučování je protikatolický a nevěrecký! Návštěva však této školy je pro katolické děti závaznou? To jest vrchol náboženské nesvobody.“


„Politická konstelace nám pro politiku a metody msgra Šrámka příznivou není. U něho je politika všecko a kulturní práce, opravdová práce, mu není nic. Ale politika je až výslednicí vší práce, hlavně kulturní. Msgre Šrámek staví střechu bez základů a tak všecko skončí úpadkem a rozvratem. Znamení jsou už zde. Koalice se poroučí a výsledek nových voleb je pro nás dle lidského dohadu málo slibný! Ale on Msgre Šrámek má svoji hlavu. Ipse solus dominus!“ hodnocení politiky Jana Šrámka, předsedy Československé strany lidové, 1929

„Největší odměnu na zemi mám, že jsem Vás k nám dovedl a usadil, ne v přepychu a hojnosti, ale skromně, a že se nyní můžete rozvíjeti. Na Vás jest, abyste rostli, já pak, abych zmizel. Přichází stáří, přichází příprava na smrt, a kdo je na ni dobře připraven? Já nikoliv, a tak je třeba se na ni dobře připraviti a ještě pokud možno jest, něco dobrého za vše zlé, co jsem napáchal, vykonati. Nesmíme sníti, nýbrž se probuditi!“ z dopisu P. Ignáci Stuchlému, prvnímu českému salesiánovi, 1929

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .