Augustin Štancl citáty

Augustin Štancl foto
4   2

Augustin Štancl

Datum narození: 5. říjen 1871
Datum úmrtí: 21. prosinec 1962

Augustin Štancl byl český římskokatolický kněz, středoškolský profesor, katolický publicista. Ve své době byl jedním z největších propagátorů ideje tzv. katolické školy na Moravě.

Prakticky celý svůj život zasvětil aktivitám podporujícím obnovení výchovy a vzdělávání v katolickém duchu, a to v celém školském systému jak Rakouska-Uherska, tak později i nového československého státu.

V roce 1900 založil v Olomouci spolu s dalšími kněžími spolek Matice cyrilometodějská, který měl pracovat v duchu výše uvedených snah. Štancl se v tomto spolku aktivně angažoval prakticky po celou dobu jeho existence až do jeho zrušení v roce 1950.

Všestranně podporoval řeholní společnost salesiánů, která se podle jeho představ měla stát garantem křesťanské výchovy katolické mládeže v Česku. Štancl nesl největší zásluhu na tom, že se česká salesiánská komunita, která vznikla v italské Perose Argentině v roce 1924, mohla již v roce 1927 přesunout do Fryštáku na Moravě, aby tak zahájila své dílo v českých zemích. Wikipedia

Citáty Augustin Štancl

„Nám nestačí jenom škola obecná ani střední – naším cílem jest katolická universita, ze které by vycházeli opravdu katoličtí právníci, medici a profesoři. Dá Pán Bůh, že na přímluvu sv. Cyrila a Metoda a za pomoci šlechetných dobrodinců se tužby katolického lidu plně splní.“

—  Augustin Štancl

z dopisu olomouckému arcibiskupu Leopoldu Prečanovi, 1940
Zdroj: Zemský archiv Opava (pob. Olomouc), fond Arcibiskupství Olomouc, inv. č. 2710, karton č. 1511, Zprávy o Matici CM z let 1927 až 1949, dopis předsedy MCM A. Štancla a jednatele S. Suchánka arcibiskupu Prečanovi, 26. 1. 1940.

„Největší odměnu na zemi mám, že jsem Vás k nám dovedl a usadil, ne v přepychu a hojnosti, ale skromně, a že se nyní můžete rozvíjeti. Na Vás jest, abyste rostli, já pak, abych zmizel. Přichází stáří, přichází příprava na smrt, a kdo je na ni dobře připraven? Já nikoliv, a tak je třeba se na ni dobře připraviti a ještě pokud možno jest, něco dobrého za vše zlé, co jsem napáchal, vykonati. Nesmíme sníti, nýbrž se probuditi!“

—  Augustin Štancl

z dopisu P. Ignáci Stuchlému, prvnímu českému salesiánovi, 1929
Zdroj: Dopisy Monsignora Dra. Augustina Štancla, týkající se českého salesiánského díla sv. Jana Boska. Strojopisná edice, zpracoval v roce 1943 salesián P. Oldřich Med (uloženo v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku), dopis č. 71, 28. 11. 1929, s. 109.

„Politická konstelace nám pro politiku a metody msgra Šrámka příznivou není. U něho je politika všecko a kulturní práce, opravdová práce, mu není nic. Ale politika je až výslednicí vší práce, hlavně kulturní. Msgre Šrámek staví střechu bez základů a tak všecko skončí úpadkem a rozvratem. Znamení jsou už zde. Koalice se poroučí a výsledek nových voleb je pro nás dle lidského dohadu málo slibný! Ale on Msgre Šrámek má svoji hlavu. Ipse solus dominus!“

—  Augustin Štancl

hodnocení politiky Jana Šrámka, předsedy Československé strany lidové, 1929
Zdroj: Dopisy Monsignora Dra. Augustina Štancla, týkající se českého salesiánského díla sv. Jana Boska. Strojopisná edice, zpracoval v roce 1943 salesián P. Oldřich Med (uloženo v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku), dopis č. 70, 22. 9. 1929, s. 108.

Dnešní výročí
George Dennis Carlin foto
George Dennis Carlin31
americký stand-up komik 1937 - 2008
Mary Kay Ash foto
Mary Kay Ash4
podnikatelka 1918 - 2001
Jiddu Krišnamurtí foto
Jiddu Krišnamurtí18
indický duchovní filozof 1895 - 1986
Ernst Thrasolt foto
Ernst Thrasolt1
německý kněz 1878 - 1945
Dalších 69 dnešních výročí