Augustin Štancl citáty

4   2

Augustin Štancl

Datum narození: 5. říjen 1871
Datum úmrtí: 21. prosinec 1962

ThDr. Augustin Štancl byl český římskokatolický kněz, středoškolský profesor, katolický publicista, a ve své době jeden z největších propagátorů ideje tzv. katolické školy na Moravě.

Prakticky celý svůj život zasvětil aktivitám podporujícím obnovení výchovy a vzdělávání v katolickém duchu, a to v celém školském systému jak Rakouska-Uherska, tak později i nového československého státu.

V roce 1900 založil v Olomouci spolu s dalšími kněžími spolek Matice cyrilometodějská, který měl pracovat v duchu výše uvedených snah. Štancl se v tomto spolku aktivně angažoval prakticky po celou dobu jeho existence až do jeho zrušení v roce 1950.

Všestranně podporoval řeholní společnost salesiánů, která se podle jeho představ měla stát garantem křesťanské výchovy katolické mládeže v Česku. Štancl nesl největší zásluhu na tom, že se česká salesiánská komunita, která vznikla v italské Perose Argentině v roce 1924, mohla již v roce 1927 přesunout do Fryštáku na Moravě, aby tak zahájila své dílo v českých zemích.

Citáty Augustin ŠtanclPodobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na.