Bernardo Houssay citáty

Bernardo Houssay foto
1   0

Bernardo Houssay

Datum narození: 10. duben 1887
Datum úmrtí: 21. září 1971

Bernardo Alberto Houssay byl argentinský fyziolog, nositel Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství za rok 1947. Byla udělena za objevy mechanismů hormonální regulace hladiny cukru v krvi a druhou polovinu Nobelovy ceny toho roku získali Carl Ferdinand Cori a Gerty Coriová.

Bernardo Houssay pocházel z rodiny francouzského původu a pro své mimořádné nadání byl připuštěn na univerzitu Buenos Aires již ve 14 letech. Vystudoval medicínu a již ve třetím ročníku začal učit jako asistent na katedře fyziologie. Po dosažení doktorátu 1911 pak nastoupil jako profesor fyziologie na veterinární fakultě své univerzity. Zároveň pracoval v nemocnici jako lékař. Roku 1919 se stal profesorem fyziologie na fakultě medicíny, kde učil a bádal až do roku 1943, kdy ho vojenská junta propustila pro jeho liberální názory. V bádání pak Houssay pokračoval na soukromém Institutu experimentální biologie a medicíny. Po pádu Perónovy vlády roku 1955 se směl vrátit na univerzitu, kde zůstal až do smrti.

Jako výzkumník Houssay zasáhl do mnoha oblastí fyziologie, ale největší význam mají výzkumy regulace metabolismu karbohydrátů, oceněné Nobelovou cenou, které mají bezprostřední význam pro pochopení a léčbu cukrovky. Důležitý je Houssay rovněž jako autor odborných učebnic, organizátor vědy a pedagog; k jeho žákům patřili Eduardo Braun-Menéndez a Miguel Rolando Covian.

Citáty Bernardo Houssay

„Mám v úmyslu pokračovat ve své práci ve fyziologii. Obdržel jsem velké množství pozvánek pro práci v zahraničí. Nicméně mým plánem celý život je, abych pracoval tvrdě ve vědeckém výzkumu, abychom vytvořili kruh vědců s nejvyšší morální a vědeckou kvalitou v naší zemi. Nemám v úmyslu měnit tento postup.“

—  Bernardo Houssay

Originál: (en) I intend to continue my work in physiology. I have received large numbers of invitations to work in foreign countries. However, my plan my whole life has been to work hard in scientific research to create a circle of scientists of the highest moral and scientific quality in our country. I have no intention of changing this line of conduct.
Zdroj: [Bernardo Houssay (1887-1971): Endocrine physiologist and Nobel laureate, ncbi.nlm.nih.gov, 2016, 2018-06-22, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4728695/]

Dnešní výročí
Léon Bloy foto
Léon Bloy11
1846 - 1917
Andrej Plavka foto
Andrej Plavka1
československý básník a spisovatel 1907 - 1982
Josef Kajetán Tyl foto
Josef Kajetán Tyl7
český básník, dramatik, novinář, publicista, spisovatel, sp… 1808 - 1856
Jevgenij Abramovič Baratynskij foto
Jevgenij Abramovič Baratynskij7
ruský spisovatel 1800 - 1844
Dalších 47 dnešních výročí