Bhartrhari citáty

0   0

Bhartrhari

Datum narození: 570

Bhartrhari byl staroindický básník patřící společně s Kálidásou a Amaruem mezi nejvýznamnější představitele sanskrtské poezie.

O jeho životě není prakticky nic známo a často je ztotožňován s buddhistickým gramatikem stejného jména, který zemřel kolem roku 651 a který je autorem gramatického díla Vakija Pradipa.Bhartrhari je podobně jako Amaru mistrem strofy, oblíbené formy staroindické lyriky, kterou uspořádal do tří šatak . Milostné básně soustředil do sbírky Šrngárašataka zaměřené spíše na oslavu síly a radosti lásky než na její tělesnot. Filosofické tendence pak ještě více převažují ve sbírce Nítišataka a vyúsťují až ke zdůraznění askeze ve sbírce Vairágjašataka . Lásku a moudrost básník považuje za různé cíle, které odpovídají různým obdobím v lidském životě .

Citáty Bhartrhari

„A person's ears get glorified by listening to scriptures and not by wearing ear-rings, hands are adorned by giving alms to the poor and not by wearing bracelets.“

—  Bhartrihari

Nītiśataka 71
Śatakatraya
Originál: (sa) श्रोतं श्रुतेनैव न कुण्डलेन दानेन पाणिर्न तु कङ्कणेन ।

„The maid my true heart loves would not my true love be;
She seeks another man; another maid loves he;
And me another maid her own true love would see:
Oh, fie on her and him and Love and HER and me!“

—  Bhartrihari

Nītiśataka 2
Variant translation from K.M. Joglekar:
That woman about whom I constantly meditate has no affection for me; she, however, yearns after another who is attached to someone else; while a certain woman pines away for me. Fie on her, on him, on the God of Love, on that woman, and on myself.
Śatakatraya
Originál: (sa) यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता
साप्यन्यमिच्छति जनं स जनोऽन्यसक्त:।
अस्मत्कृते च परिशुष्यति काचिदन्या
धिक्ताञ्च तं च मदनं च इमां च मां च ॥

„In opulence the heart of great men is as soft as that of a lotus flower, but in adversity the same hardens like a rock of a big mountain.“

—  Bhartrihari

Nītiśataka 65
Śatakatraya
Originál: (sa) संपत्सु महतां चित्तं भवत्युत्पलकोमलं ।
आपत्सु च महाशैलशिलासंघातकर्कशम् ॥

„When I knew but a little, I was blinded by pride as an elephant is blinded by rut from excitement, and my mind was puffed up with the idea that I knew everything. When, however, I gradually gained knowledge through the contact of the wise I found I was a fool; and the pride, which had possessed me like a fever, left me.“

—  Bhartrihari

Nītiśataka 8; translation of K.M. Joglekar
Śatakatraya
Originál: (sa) यदा किञ्चिज्ज्ञोऽहं द्विप इव मदान्ध: समभवम्
तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मन:।
यदा किञ्चित्किञ्चिद्बुधजनसकाशादवगतं
तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगत:॥

„Life is flowing away like water running out from a leaky vessel.“

—  Bhartrihari

Vairagyaśatakam 38 https://archive.org/stream/Vairagya.Satakam.of.Bhartrihari#page/n28/mode/1up
Śatakatraya
Originál: (sa) आयुः परिस्रवति भिन्नघटादिवाम्भः

Dnešní výročí
Germaine de Staël foto
Germaine de Staël11
švýcarská autorka 1766 - 1817
Karel Gott foto
Karel Gott5
český zpěvák 1939 - 2019
Irving Stone foto
Irving Stone5
americký spisovatel 1903 - 1989
Ingmar Bergman foto
Ingmar Bergman8
švédský filmař 1918 - 2007
Dalších 58 dnešních výročí