Eduard Hanslick citáty

Eduard Hanslick foto

2   0

Eduard Hanslick

Datum narození: 11. září 1825
Datum úmrtí: 6. srpen 1904

Eduard Hanslick byl rakouský hudební kritik českého původu. Měl zásadní význam pro hudební estetiku.

Přestože vystudoval práva, začal se záhy, už v polovině 40. let 19. století v Praze, věnovat hudební kritice a dějinám hudby. Od roku 1852 působil trvale ve Vídni, kde se stal vůbec prvním profesorem v oboru dějin hudby na tamní univerzitě . Své hudební kritiky a fejetony publikoval v největších vídeňských listech své doby, ve Wiener Zeitung, Presse a Neue Freie Presse.

Svým prosazováním pohledu na hudbu jako na absolutní umění, které nenese konkrétní významy a jeho krása nespočívá v ničem mimo hudbu samotnou , se postavil do přímého protikladu k názorům Richarda Wagnera, který byl protagonistou tzv. programní hudby.


„Nejvíce je hudba zavázána ovci, nikoli slavíkovi.“

„Příroda neposkytuje hotový tónový systém, hotový materiál, ale pouze surovou látku tónů, které teprve člověk staví do služeb hudby. Důležité pro nás nejsou zvířecí hlasy, ale zvířecí střeva.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .