Hermes Trismegistos citáty

Hermes Trismegistos foto

7   3

Hermes Trismegistos

Hermes Trismegistos je označován za autora mnoha děl, která vznikla přibližně okolo začátku letopočtu a jsou shrnuta v tzv. Corpus Hermeticum. Tato díla pojednávají o tzv. hermetické filosofii či hermetismu. Různá další díla mu byla připisována i později. Často bývá označován za zakladatele alchymie a někdy též astrologie, jeho existence jako skutečné osoby však není prokázána a nezřídka bývá zpochybňována či přímo odmítána.

Hermovo přízvisko pochází z řeckého trìs mégistos a znamená „Hermes Třikrát veliký“, jako překlad se objevuje i „Hermes Třikrát mocný“, latinsky pak „Mercurius Tremaximus“.

Citáty Hermes Trismegistos


„Následuj své srdce po celý život. Dělej více, než máš nařízeno. I když získáš bohatství, následuj své srdce, neboť nic z toho nebude ti platné, pokud tvé srdce bude znavené. Umenšuj sebe, ne však čas, kdy následuješ srdce. To je protivení se duši.“

„Moudrost je silou a síla moudrostí, jedna s druhou navzájem, zdokonalujíc celek. Nebuď pyšný člověče na svou moudrost. Rozmlouvej s nevědomým tak dobře jako s moudrým. Pokud někdo přijde k tobě pln poznání, naslouchej mu a dbej ho, neboť moudrost je vším.“


„Ten, kdo vstoupí do studnice, zas musí vystoupit a věci, které jsou tvé, musí být sdílené s přítelem.“

„Věz, že budoucnost není fixní anebo stabilní, ale mění se jako příčina přináší dále následek. Podívej se na příčinu, kterou přineseš do bytí a určitě uvidíš, že všechno je následek.“

„Neopakuj marnivou řeč, ani ji neposlouchej, protože to je vyjádření jednoho v nerovnováze. Nemluv více o tom, aby on mohl před tebou najít moudrost“

„Když někdo tvoří myslí, tedy přímo z hlavy, používá k tomu nástroj, který je polarizovaný, je jím samotná mysl. A jakkoliv by byl původní záměr pro tvoření dobrý, bude mysl, která je tak nastavená, vždy tvořit obě polarity - dobrou i špatnou. Radím ti, ať zkoušíš tvořit pouze z posvátného místa v srdci, protože srdce zná jen jednotu, a tím pádem stvoří výhradně to, co je zamýšleno, aniž by k tomu přibyla temná stránka.“

„Poznání je bláznem považováno za nevzdělanost a věci přínosné jsou pro něho škodlivé. Žije v smrti. Proto je to jeho pokrm.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .