Jan Zlatoústý citáty

Jan Zlatoústý foto

7   17

Jan Zlatoústý

Datum narození: 349
Datum úmrtí: 15. září 407
Další jména: Johannes Chrysostomus, Ióannés Chrýsostomos

Svatý Jan Zlatoústý byl konstantinopolský arcibiskup známý pro svou řečnickou a kazatelskou zdatnost. Rozhodně odsuzoval zneužívání pravomocí světskými i církevními činiteli. To vedlo např. k jeho sporu s císařovnou Eudokií. V roce 1568 jej papež Pius V. jmenoval učitelem církve.

Citáty Jan Zlatoústý


„Není nic důležitějšího než modlitba - jí se stává nemožné možným, nesnadné snadným. Nemůže se dopustit hříchu ten, kdo se modlí.“

„Přátelství je velká věc; jeho velikost nelze vyjádřit slovy, je možné ji poznat jen zkušeností.“


„Opravdové štěstí spočívá v tom, co darujeme.“

„Ta proklatá láska k penězům! Všechno smete pod sebe a za sebe. Oproti penězům připadá většině lidí všechno jako bajka a prázdný žvást.“

„Kdo očernuje manželství, umenšuje i krásu panenství, kdo je chválí, zvyšuje obdiv, který patří panenství.“

„Modlitba je touha po Bohu, je to nevýslovná láska, která nepochází z lidí, ale má původ v božské milosti.“

„Péče vzděláváti srdce dítek ke zbožnosti a cnosti jest povinností tak svatou, že se dopouští jakési vraždy na lidech, kdo ji zanedbává.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .