Jaroslav Vácha citáty

10   0

Jaroslav Vácha

Nemáme ověřenou totožnost tohoto autora, nemusí se jednat o slavnou osobu.

Jaroslav Vácha - chybí nám detailnější popis autora.

Citáty Jaroslav Vácha


„Je jedna stará báje o prvním člověku – žil v ráji, ale protože chtěl poznat dobré i zlé, musel ráj opustit. I ty jsi jen člověk vyhnaný z ráje do světa, který neznáš, a proto v něm bloudíš.“

„Spustili jste stroj, který neumíte ovládat. Zastavte ho dřív, než Vás zahubí!“ Vyhnanci z ráje


„Bible učí odpouštět, pomáhat, oplácet zlo dobrem. To je zásluha. Ale slepě věřit?“ Vyhnanci z ráje

„Buď jsem nevinen, pak žádnou milost nepotřebuju, nebo jsem vinen, a pak je milost popřením rozsudku. Žádná milost tě nezbaví viny, jenom zruší trest a tím tě odsoudí k životu s vědomím neodpykané viny. To je ponižující. Pro člověka, který uznává svou vinu, je důstojné jenom to, že přijme trest.“ Vyhnanci z ráje

„Plnit úkol, jehož smysl neznám nebo o něm důvodně pochybuji, je ponižující, zbytečná práce.“ Vyhnanci z ráje

„Skutečný vrah je na tom líp než já: už vykonal svůj čin, a tím se od něj osvobodil. Teď jen čeká na trest. Zatímco já, vrah, který dosud nezavraždil, lupič, který neokradl, násilník, který neznásilnil, se dusím ve své neschopné zlobě, a v nenaplněném zločinu.“ Vyhnanci z ráje

„Spravedlnost je, když každá nepravost, každá vina dojde trestu. Ale to znamená přikládat stejné měřítko na nestejné lidi. Vždyť přece nikdo z nás není stejný jako ten druhý. Přicházíme na svět odlišní v povaze, schopnostech, nadání. Jedni silní, druzí slabí. Někteří krásní, jiní oškliví…. spravedlnost je vždy spravedlností vítěze.“ Vyhnanci z ráje

„To byl horší trest než okamžitá smrt. Začali jsme se bát nikoli toho, co je, ale co bude. Co může přijít zítra, kterýkoliv den, kterýkoli okamžik. Smrt, nemoc, boží hněv, zkáza, něco neznámého…“ Vyhnanci z ráje


„Uvědomil jsem si, že i já jsem jako oni. I já jsem uvnitř zuřivý. Mám někdy chuť rozmlátit svět kolem sebe. I já jsem v duchu vrah a násilník a jenom vlastní zbabělost mě strhává zpět od vykonání činu.“ Vyhnanci z ráje

„To ví přece každý - za zločinem následuje trest.“ Vyhnanci z ráje

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .