Jean Arp citáty

Jean Arp foto

5   3

Jean Arp

Datum narození: 16. září 1886
Datum úmrtí: 7. červen 1966

Hans Arp byl sochař, malíř a básník.


„Umění má splývat s přírodou. Má být dokonce s přírodou zaměňováno.“

„Rozum člověku říká, aby stál nad přírodou a byl měřítkem všech věcí. Tak si člověk myslí, že je schopen žít a tvořit proti zákonům přírody, a vytváří zmetky.“


„Šílenství a vraždění už byly rozpoutány, když se dada roku 1916 vynořilo z temných hlubin Curychu.... Dada chtělo vytrhnout lidstvo z jeho ubohé neschopnosti a zachránit lidi před zuřivým šílenstvím válečné doby.“

„Produkovat tak, jako rostlina produkuje plod, ne reprodukovat. “

„Umění je plod, který v člověku roste jako plod na rostlině nebo jako dítě v matčině lůně.“

„Since the time of the cavemen, man has glorified himself, has made himself divine, and his monstrous vanity has caused human catastrophe. Art has collaborated in this false development. I find this concept of art which has sustained man’s vanity to be loathsome.“

„the earth is not a fresh-air resort and the idyllic prospectuses of the earth tell lies.“ Transition: an international Workshop for Orphic Creation, no 22 1933

„Art is like fruit, owing out of man—like the child out of its mother.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .