Petar Čule citáty

1   0

Petar Čule

Datum narození: 18. únor 1898
Datum úmrtí: 29. červenec 1985

Petar Čule byl jugoslávský biskup.


„Privilegia škodí církvi víc než pronásledování (...) Je třeba zavrhnout jak klerikalismus, tak césaropapismus. Církev se musí zříci všech výsad ze strany státu, musí se držet stranou politiky a nepokoušet se o časnou teokracii. Musí stůj co stůj zdůrazňovat přednost duchovních hodnot a důstojnost lidské osoby, a tím odsoudit jakoukoli formu despotismu a totalitarismu jako zločin proti lidskosti.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .