Petr Bakalář citáty

9   0

Petr Bakalář

Datum narození: 27. leden 1970

Petr Bakalář je autor řady společenskovědních publikací. Vystudoval psychologii, podniká a jako psycholog nepůsobí, psychologickým otázkám se věnuje jen ve své publikační činnosti. Jeho publikace vzbuzují kontroverzi a mediální pozornost, zejména v rámci některých oblastí . Jeho otcem je psycholog Eduard Bakalář.

Citáty Petr Bakalář


„V otevřené společnosti by měli být lidé připraveni diskutovat o věcech, které jsou v rozporu s jejich vlastním přesvědčením, event. světonázorem.“

„Mám rád autory, kteří dávají před politickou korektností přednost svobodě vědeckého bádání.“


„Dá se předpokládat, že osoby, které mají sklon k totalitarismu, budou mít méně výhrad k válce a silnější rasové stereotypy. S obojím se setkáváme spíše u věřících.“

„Cum grano salis se dá říci, že část těch, kteří se pokorně skloní před Bohem, si toto ponížení kompenzuje jinde.“

„Iracionalita se již z principu nemůže domluvit s jinou iracionalitou, nikdy ne, když se půjde do hloubky.“

„Extrémním případem glorifikace utrpení byla Matka Tereza. Pacientům s velkými bolestmi byla pod jejím vedením odpírána silnější analgetika. Umírající ženě s velkými bolestmi Matka Tereza řekla:,, Jste tak blízko, že vás Ježíš líbá." Umírající žena odpověděla:,, Tak mu, prosím, řekněte, ať s tím přestane."“

„Mnoho věřících židů je přesvědčeno, že mají nárok na Svatou zemi, a dokládají to citacemi ze Starého zákona. To je však velmi zavádějící myšlenka. Představme si, že by nějaký indiánský kmen začal nárokovat ostrov, na kterém stojí Socha Svobody, z toho důvodu, že tam mají pohřebiště. Všichni by se jim vysmáli. Přitom je to daleko mladší historie než historie Chrámu.“

„Religiozitu je třeba oddělit od spirituality. Lidé, kteří skórují vysoko na škále spirituality, mají antiautoritářské postoje. Takoví však tvoří mezi věřícími menšinu.“

„Všechna náboženství - pokud k tomu mají politické prostředky - se snaží umlčet ty, kteří mají pochybnosti. Je to známka slabosti, ne síly. Obecně lze říci, že tam, kde se náboženství dostane k moci, začíná bezpráví a útisk. Tam, kde je své moci zbaveno, je krotké a mírné.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .