Philip Henry citáty

Philip Henry foto
6   0

Philip Henry

Datum narození: 24. srpen 1631
Datum úmrtí: 24. červen 1696

Philip Henry byl puritánský nonkonformistický kazatel, otec komentátora Bible Matthewa Henryho.

„Hříchy jsou jako kruhy ve vodě, když se do ní hodí kámen, jeden vyvolává druhý. Když byl v Kainově srdci hněv, vražda nebyla daleko.“

—  Philip Henry

Originál: (en) Sins are like circles in the water when a stone is thrown into it, one produces another. When anger was in Cain's heart, murder was not far off.
Zdroj: Ibid., s. 361

„Čas Boží milosti hříšníkům v mnohých případech vyprší ještě před smrtí.“

—  Philip Henry

Originál: (en) The time of God's Grace to sinners doth many time expire before death.
Zdroj: [Henry, Philip, Matthew Henry Lee, Diaries and Letters of Philip Henry, M.A.: Of Broad Oak, Flintshire, A.D. 1631-1696, https://books.google.cz/books?id=X6gzAQAAIAAJ&q=, K. Paul, Trench, Trübner & co, London, 1882, 414, 60, angličtina]

„Obrácení nás vede ke Slovu Božímu coby našemu prubířskému kameni, abychom zkoumali sebe, svůj stav, své cesty, učení, bohoslužbu, zvyky; dále coby našemu zrcadlu, abychom se podle něj oblékli, coby našemu pravidlu, podle kterého chodit a činit, coby naší vodě, v níž se máme umýt, coby našemu ohni, jímž se máme zahřát, coby našemu jídlu, jímž se máme živit, a coby našemu dědictví, jímž se máme zbohatit.“

—  Philip Henry

Originál: (en) Conversion turns us to the Word of God, as our touchstone, to examine ourselves, our state, our ways, spirits, doctrines, worships, customs; as our glass, to dress by, as our rule to walk and work by, as our water, to wash us, as our fire to warm us, as our food to nourish us, as our sword to fight with, as our counsellor, in all our doubts, as our cordial, to comfort us; as our heritage, to enrich us.
Zdroj: Ibid., s. 248

„Měl-li bych umřít na kazatelně, přál bych si zemřít při kázání o pokání; a měl-li bych umřít mimo kazatelnu, přál bych si umřít při činění pokání.“

—  Philip Henry

Originál: (en) If I were to die in the pulpit, I would desire to die preaching repentance; and if I die out of the pulpit, I would desire to die practicing repentance.
Zdroj: The Life of the Rev. Philip Henry, A.M.: With Funeral Sermons for Mr. and Mrs. Henry. S. 336

„Buď stejně znepokojen nespravedlivou chválou jako nespravedlivým hanobením.“

—  Philip Henry

Originál: (en) Be as much troubled by unjust praise, as by unjust slanders.
Zdroj: [Yost, Robert A, Leadership Secrets from the Proverbs: An Examination of Leadership Principles from the Book of Proverbs, https://books.google.cz/books?id=wGsNBQAAQBAJ&pg, Wipf and Stock Publishers, Eugene, Oregon, 2013, 186, 111, 1630871419, angličtina]

„Krátkodobé hříchy nás často stojí dlouhodobé a těžké žaly.“

—  Philip Henry

Originál: (en) Short sins often cost us long and sad sorrows.
Zdroj: [Henry, Matthew, Matthew Henry, The Life of the Rev. Philip Henry, A.M.: With Funeral Sermons for Mr. and Mrs. Henry, https://books.google.cz/books?id=dKQLAAAAYAAJ, Printed for B. J. Holdsworth, London, 1825, 488, 51, angličtina]

Dnešní výročí
Maxim Gorkij foto
Maxim Gorkij32
ruský spisovatel 1868 - 1936
Paul McCartney foto
Paul McCartney23
anglický hudebník 1942
Michel Quoist foto
Michel Quoist17
francouzský spisovatel 1921 - 1997
Avicenna foto
Avicenna23
středověký perský učenec, lékař a filozof 980 - 1037
Dalších 48 dnešních výročí