Tomáš Toman citáty

7   1

Tomáš Toman

Nemáme ověřenou totožnost tohoto autora, nemusí se jednat o slavnou osobu.

Tomáš Toman - chybí nám detailnější popis autora.

Citáty Tomáš Toman


„Žádný člověk není stoprocentně dobrý, nebo stoprocentně špatný. Stejně tak se lidé nedají dělit na naprosté hrdiny a úplné zbabělce. V každém z nás je kousek obojího. Nejsme určeni k dokonalosti. Honba za dokonalostí vede k odlidštění a sobeckosti.“

„Ani za všecky peníze světa si nemůžeš koupit štěstí, lásku nebo něčí odpuštění. Maximálně jejich laciný náhražky.“


„Dojde-li k nějakému neštěstí, lidé vždycky mají tendenci ukazovat prstem na viníky. Dost možná tak činí proto, aby si ospravedlnili vlastní drobné hříchy a v očích ostatních vypadali jako lepší lidé.“

„Peníze maj’ pramalou hodnotu, když je nemáš pro koho utrácet.“

„Možná, že dnešní den je pro vás jen další bezvýznamnou kapkou v oceánu života. Můžete však vzít jed na to, že na světě existují lidé, kteří na dnešek nezapomenou do nejdelší smrti.“

„Každý člověk se čas od času ptá sám sebe: ‚Co očekávám od života?‘ Ve vší sobeckosti si však neuvědomuje, že správná otázka zní: ‚Co život očekává ode mě?‘“

„Zabíjej pro mír! No není to ironie?“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .