Walther Rathenau citáty

Walther Rathenau foto

4   47

Walther Rathenau

Datum narození: 29. září 1867
Datum úmrtí: 24. červen 1922
Další jména: Walter Rathenau, Вальтер Ратенау

Walther Rathenau byl německým průmyslníkem, politikem, spisovatelem a státníkem. V době Výmarské republiky krátce vykonával funkci ministra zahraničí. Byl zavražděn 24. června 1922, dva měsíce poté, co podepsal Rapallskou smlouvu.


„Kdo miluje, ten se neptá co dělat.“

„Nalézt problém je důležitější, než nalézt řešení: otázka obsahuje víc než odpověď.“


„Napoleon by nikdy neodmítl dobýt Španělsko z důvodů, že by byl přepracován.“

„I skličující doba je hodna úcty, neboť je dílem nikoli lidí, ale lidstva, tedy tvořivé přírody, která může být krutá, ale není nikdy nesmyslná.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .