„Usměj se, lásko, třeba slzami, když jméno vepsali jsme ke jménu, my dnes to zlaté slunce nad námi vzali jsme do našich prstenů.“

František Branislav foto
František Branislav3
český básník 1900 - 1968

Podobné citáty

William Shakespeare foto

„Pravé jméno lásky je zajetí.“

—  William Shakespeare anglický básník a dramatik 1564 - 1616

Nagib Mahfuz foto

„…ve jménu třetího světa: Nebuďte diváky našeho utrpení.“

—  Nagib Mahfuz egyptský spisovatel a laureát Nobelovy ceny za literaturu 1911 - 2006
(en) in the name of the Third World: Be not spectators to our miseries. Source: [Draugsvold, Ottar G., 2000, Nobel Writers on Writing, McFarland, 173, angličtina, 9780786406296]

Orison Swett Marden foto
Valeriu Butulescu foto
John Knox foto

„Modlitba je usilovný a důvěrný hovor s Bohem, kterému sdělujeme všechny své bídy, jehož podporu a pomoc vzýváme a toužíme po ní v našich protivenstvích, a kterého velebíme a chválíme pro námi přijatá dobrodiní. Modlitba tedy obsahuje předložení našich starostí, touhu po Boží ochraně, a chválení Jeho velebného jména.“

—  John Knox skotský duchovní, spisovatel a historik 1514 - 1572
(en) Prayer is an earnest and familiar talking with God, to whom we declare all our miseries, whose support and help we implore and desire in our adversities, and whom we laud and praise for our benefits received. So that prayer contains the exposition of our sorrows, the desire of God's defence, and the praising of His magnificent name. Source: [Knox, John, British Reformers: Writings of John Knox, https://books.google.cz/books?id=Xv0QAAAAIAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, Presbyterian Board of Publication, Philadelphia, 1842, 456, 73, angličtina]

Sri Chinmoy foto
Titus Livius foto
Woody Allen foto

„Kdyby mi tak Bůh chtěl dát nějaké znamení, třeba složit na mé jméno velikou sumu ve švýcarské bance.“

—  Woody Allen americký scenárista, režisér, herec, komik, spisovatel, dramatik a hudebník 1935
Bůh

Jaroslav Seifert foto
François de La  Rochefoucauld foto
François de La  Rochefoucauld foto
Zdeněk Vřešťál foto
Neil Gaiman foto
Jacques Verges foto

„Příroda je divoká, nepředvídatelná a nepochopitelně příšerná. To, co odlišuje člověka od zvířat, je schopnost mluvit jménem zla. Zločin je symbolem naší svobody.“

—  Jacques Verges francouzský právník 1925 - 2013
(en) Nature is wild, unpredictable and senselessly gruesome. What distinguishes human beings from animals is the ability to speak on behalf of evil. Crime is a symbol of our freedom. Source: [Interview with Notorious Lawyer Jacques Vergès: 'There Is No Such Thing as Absolute Evil', spiegel.de, 2008/11/21, 2013/03/18, http://www.spiegel.de/international/world/interview-with-notorious-lawyer-jacques-verges-there-is-no-such-thing-as-absolute-evil-a-591943.html]

Umberto Eco foto

„Někdejší růže je tu už jen co jméno, jen pouhá jména držíme ve své moci“

—  Umberto Eco italský semiotician, esejista, filozof, literární kritik a romanopisec 1932 - 2016

Adam Weishaupt foto

„… velká síla našeho řádu tkví v jeho utajení… že se nikdy a nikde neobjeví pod svým pravým jménem..“

—  Adam Weishaupt 1748 - 1830
Source: [Streeter, Michael, 2008, Tajné a přísně tajné, Knižní klub, 97, 9788024226941]

Frank Zappa foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x