„Choroba je nakažlivá, kéž by to byla i láska.“

Varianta: Choroba je nakažlivá - kéž by byla i láska.

Poslední aktualizace 21. února 2022. Historie
William Shakespeare foto
William Shakespeare241
anglický básník a dramatik 1564 - 1616

Podobné citáty

William Shakespeare foto

„Nemoc je nakažlivá, kéž by byla i láska.“

—  William Shakespeare anglický básník a dramatik 1564 - 1616

Varianta: Nemoc je nakažlivá, kéž by i láska.

Oscar Wilde foto
Citát „Život je choroba smrtelná a velmi nakažlivá.“
Oscar Wilde foto
Valeriu Butulescu foto
Dušan Radovič foto
Nicolas Chamfort foto
Jan Neruda foto

„Moudré je říct si každého dne: „Kéž si uchovám lásku k životu.““

—  Jan Neruda český básník, divadelní kritik, novinář, publicista a spisovatel 1834 - 1891

Rabíndranáth Thákur foto

„Kéž tě má láska jako sluneční paprsek obejme a přitom ti zanechá osvícenou svobodu.“

—  Rabíndranáth Thákur bengálský básník, prozaik, dramatik, hudební skladatel, malíř a filosof 1861 - 1941

Terezie z Lisieux foto
Platón foto

„Láska je vážná duševní choroba.“

—  Platón klasický řecký filozof -427 - -347 př. n. l.

Terry Pratchett foto
John Charles Ryle foto

„Od liberálnosti, který říká, že každý má pravdu — od lásky, která ti zakazuje říci, že se někdo mýlí — od pokoje, který je vykoupen na úkor pravdy, kéž tě sám dobrý Hospodin vysvobodí.“

—  John Charles Ryle anglikánský biskup 1816 - 1900

Originál: (en) From the liberality which says every body is right — from the charity which forbids you to say any body is wrong—from the peace which is bought at the expense of truth, may the good Lord deliver you.
Zdroj: Home Truths: Being Miscellaneous Addresses and Tracts, svazek 1. S. 176.

„Stejnost je nakažlivá.“

—  Jonas Ridderstrale švédský obchodní teoretik 1966

Edward George Lytton foto

„Nic není tak nakažlivé, jako nadšení.“

—  Edward George Lytton anglický romanopisec, básník, dramatik a politik 1803 - 1873

Poslední dny Pompejí

Carl Gustav Jung foto

„Emoce jsou nakažlivé.“

—  Carl Gustav Jung švýcarský psychiatr a psychoterapeut, který založil analytickou psychologii 1875 - 1961

Peter Hille foto

Související témata