Platón citáty

 Platón foto

73   2633

Platón

Datum narození: 427 př. n. l.
Datum úmrtí: 347 př. n. l.

Platon byl řecký filosof, pedagog a matematik. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších a nejvlivnějších myslitelů vůbec; britský filosof A. N. Whitehead napsal, že celá západní filosofie je jen komentář k Platónovi. Platón založil athénskou Akademii, jež pak byla vzorem evropským univerzitám a vědeckým institucím. Své spisy psal většinou formou rozprav mezi svým učitelem Sókratem a dalšími osobami, kterým Sókratés svými otázkami pomáhá vyvrátit jejich předsudečné a nezralé názory a dospět k lepšímu poznání.


„Muž a žena jsou dvě poloviny, které spějí k tomu, aby vytvořily celek.“

„Nikdo neví, co je smrt, a přece se jí všichni bojí, jako by uznávali, že je největším zlem, třeba je pro člověka největším dobrem.“


„Největší chybou lékařů je, že se snaží léčit tělo, aniž by léčili duši. Přitom tělo a duše jedno jsou. Nelze je léčit odděleně.“

„Láska je vážná duševní choroba.“

„Chlapec se stává mužem, když obejde kaluž, místo aby do ní vstoupil.“

„Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás.
To je trestem za neochotu podílet se na politice.“

„Demokracie - vláda lůzy - je podřízením rozumu vášni.“

„Svět by mohl být spasen jedině tehdy, kdyby se králové stali filozofy, nebo filozofové králi.“


„Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní.“

„Život se všemi svými starostmi a hrůzami není konec konců nic tak velkého, nýbrž pouhá bublina na hladině řeky, něco s čím si člověk může pohazovat a hrát.“

„Příteli, nezacházej s dětmi při učení násilně, nýbrž ať se učí formou hry, abys také lépe mohl pozorovat, k čemu se kdo svou přirozeností hodí.“

„Přemýšlením promlouvá duše sama se sebou.“


„Začátek, je ta nejdůležitější součást každé práce.“

„Přístup k moci by měl být zakázán těm, kteří jí milují.“

„Realitu vytváří mysl. svou realitu můžeme změnit pomocí své mysli.“

„Jen mrtví viděli konec války; jen mrtví vědí co to znamená žít.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .