Platón citáty

 Platón foto

73   2549

Platón

Datum narození: 427 př. n. l.
Datum úmrtí: 347 př. n. l.

Platon byl řecký filosof, pedagog a matematik. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších a nejvlivnějších myslitelů vůbec; britský filosof A. N. Whitehead napsal, že celá západní filosofie je jen komentář k Platónovi. Platón založil athénskou Akademii, jež pak byla vzorem evropským univerzitám a vědeckým institucím. Své spisy psal většinou formou rozprav mezi svým učitelem Sókratem a dalšími osobami, kterým Sókratés svými otázkami pomáhá vyvrátit jejich předsudečné a nezralé názory a dospět k lepšímu poznání.

Citáty Platón


„Nikdo neví, co je smrt, a přece se jí všichni bojí, jako by uznávali, že je největším zlem, třeba je pro člověka největším dobrem.“

„Moudří lidé mluví, protože mají co říci; hlupáci mluví, aby něco řekli.“


„Začátek, je ta nejdůležitější součást každé práce.“

„Realitu vytváří mysl. svou realitu můžeme změnit pomocí své mysli.“

„Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás.
To je trestem za neochotu podílet se na politice.“

„Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní.“

„V péči o štěstí druhých nacházíme své vlastní.“

„Sebekázeň je společnicí samoty.“


„Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskytějším místům duše.“

„Chrabrost se neobejde bez vědění, čeho je třeba a čeho netřeba se bát.“

„Největší chybou lékařů je, že se snaží léčit tělo, aniž by léčili duši. Přitom tělo a duše jedno jsou. Nelze je léčit odděleně.“

„Přístup k moci by měl být zakázán těm, kteří jí milují.“


„Všechno co chceš, budeš mít. Nešťastníče!“

„Láska je vážná duševní choroba.“

„Demokracie - vláda lůzy - je podřízením rozumu vášni.“

„Jedině filozof má vládnout ježto zná ideální pravdu. (Platón: Ústava)“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .