„Skromnost krášlí muže, ale pravý muž se krášliti nemá, a proto nesmíme být skromní přespříliš.“

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 18. ledna 2019. Historie
Jaroslav Hašek foto
Jaroslav Hašek30
český anarchista, humorista, novinář, publicista, romanopis… 1883 - 1923

Podobné citáty

Wolfram von Eschenbach foto
George Bernard Shaw foto
Niccolò Tommaseo foto

„Bez lásky a beze skromnosti může sice člověk vyučovati, ale pravým učitelem býti nemůže; může sice tu neb onu pravdu vštípiti, ale nadchnouti pro ni nedovede.“

—  Niccolò Tommaseo italský lingvista 1802 - 1874

Zdroj: [Novák, Jan Václav, Vorovka, Karel, Kniha moudrosti, sborník aforismů a sentencí peadagogických, Bursík a Kohout, 1892, 289, česky]

Homér foto

„Zbytečná skromnost chudému škodí.“

—  Homér starověký řecký epický básník, autor Ilias a Odyssea

Valeriu Butulescu foto
Titus Maccius Plautus foto

„Mládí sluší skromnost.“

—  Titus Maccius Plautus římská dramatik -254 - -184 př. n. l.

Gotthold Ephraim Lessing foto
Jules Renard foto
Valeriu Butulescu foto
Jules Renard foto
Charles Louis Montesquieu foto

„Kapitál skromnosti přináší vždy vysoké úroky.“

—  Charles Louis Montesquieu francouzský společenský komentátor a politický myslitel 1689 - 1755

Gabriel Laub foto

Související témata