„Bajka je krátká lež na znázornění některé podstatné pravdy.“

Poslední aktualizace 18. ledna 2019. Historie
Ambrose Bierce foto
Ambrose Bierce79
americký novinář, spisovatel novel, fabulist a satirik 1842 - 1914

Podobné citáty

Jiří Žáček foto
Josef Thomayer foto
Zdeněk Janík foto
Lech Przeczek foto
Tento citát čeká na kontrolu.
Halina Pawlowská foto

„Lež má krátké nohy, něco jako já, ale umí strašně rychle utíkat, to já teda neumím.“

—  Halina Pawlowská česká filmová herečka, herečka, moderátorka, spisovatelka, televizní herečka, humoristka, novinářka, publicistka, roman… 1955

Edvard Beneš foto

„Lež mívá sice krátké nohy, ale někdy až nebezpečně dlouhé ruce a ke svým nohám bývá lhostejná.“

—  Edvard Beneš druhý československý prezident 1884 - 1948

kniha Druhý dech

Piet Mondrian foto

„Pocit krásy je vždy rušený konkrétní "věcí"; předmět malby proto musí abstrahovat od jakéhokoliv figurálního znázornění.“

—  Piet Mondrian nizozemský malíř 1872 - 1944

Zdroj: [Deicher, Susanne, Piet Mondrian 1872–1944. Structures in Space, Taschen, Köln, 2015, 96, přebal, 978-3-8365-5330-8]

„Každá psaná historie je produktem přesně týchž postupů zestručnění, nahrazení, znázornění a uzpůsobení, jaké se používají v produkci filmové reprezentace.“

—  Hayden White 1928 - 2018

Zdroj: [Taylor, Richard Filmová propaganda, iliteratura.cz, 2016-07-30, 2016-08-20, http://www.iliteratura.cz/Clanek/36879/taylor-richard-filmova-propaganda]

Pablo Picasso foto

„Umění není pravda, ale lež, která umožňuje poznat pravdu.“

—  Pablo Picasso španělský malíř, sochař, grafik, keramik a scénograf 1881 - 1973

Arthur Schopenhauer foto
Vladimír Kostiha foto

Související témata