Citáty o pravdě


Albert Schweitzer foto
Albert Schweitzer 57
francouzsko-německý lékař, bohoslovec, hudebník a filozof 1875 – 1965
„Boj proti zlu, které je v člověku, nemáme vést tak, že bychom soudili druhé, ale máme soudit sami sebe. Zápas se sebou samým a pravdivost vůči sobě samému jsou prostředky, kterými působíme na druhé.“

Mark Twain foto
Mark Twain 168
americký spisovatel 1835 – 1910
„Jste-li na pochybách, říkejte pravdu.“


Jan Werich foto
Jan Werich 158
český herec, dramatik a spisovatel 1905 – 1980
„Za pravdu se vždycky platí kopancem, to je mezinárodně uznávaná valuta.“

Blaise Pascal foto
Blaise Pascal 110
francouzský filozof, matematik, fyzik, spisovatel 1623 – 1662
„Je třeba znát sebe sama. I kdyby to poznání člověku nepomohlo najít pravdu, alespoň si tak uspořádá vlastní život, a to je nejlepší, co může udělat.“

 Seneca foto
Seneca 492
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Není pravda, že máme málo času, pravdou ale je, že ho hodně promarníme.“

John Lennon foto
John Lennon 31
britský hudebník 1940 – 1980
„Hledáš-li pravdu, nedívej se dál než k svému srdci.“

Napoleon Bonaparte foto
Napoleon Bonaparte 153
francouzský panovník, vojenský a politický vůdce 1769 – 1821
„Chcete-li, aby vám lidé věřili, musíte učinit pravdu neuvěřitelnou.“

 Seneca foto
Seneca 492
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Štěstí a pravda kráčejí bok po boku. Proto nelze nazývat šťastným toho, kdo se nachází mimo pravdu.“


 Seneca foto
Seneca 492
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Do neštěstí vás přivádí nikoliv věci, které nevíte, nýbrž věci, které víte jistě, ale které nejsou pravda.“

 Seneca foto
Seneca 492
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Čas odhalí pravdu.“

 Seneca foto
Seneca 492
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Není nám přidělen krátký život, ale sami si jej zkracujeme. Není pravda, že máme příliš málo času, ale že ho příliš mnoho promarníme.“

Patricie Holečková foto
Patricie Holečková 58
česká spisovatelka 1950
„Pravda bolí, i když neubližuje, lež ubližuje, i když nebolí.“


Jiří Žáček foto
Jiří Žáček 113
český spisovatel 1945
„Co je platné, že lež má krátké nohy, když pravda je má tak často chromé.“

Blaise Pascal foto
Blaise Pascal 110
francouzský filozof, matematik, fyzik, spisovatel 1623 – 1662
„V této době je pravda tak zatemněná a lež tak zavedená, že pravdu může poznat jen ten, kdo ji miluje.“

Joanne Rowling foto
Joanne Rowling 34
britská spisovatelka 1965
„Je mnohem snažší odpustit tomu, kdo se mýlil, než tomu, kdo měl pravdu.“

Karel Havlíček Borovský foto
Karel Havlíček Borovský 44
český básník, literární kritik, novinář, politický spisov... 1821 – 1856
„Uznáváme jen dvojí náboženství, totiž to pravé a nepravé, pravdivé a falešné. Pravým náboženstvím jmenujeme to, které mu ten, kdo je veřejně před světem vzývá, také skutečně v srdci svém tajně věří; nepravé náboženství, čili falešné jest každé, které se jen před světem ukazuje, v srdci však nevěří… Jsouť v náboženství věci, které jsou předmětem jen vnitřního srdečného tušení člověka, jsouť zase jiné, které sahají hluboce do občanského veřejného života a mají veliký vliv na praktický život.“

Obrázky s citáty o pravdě

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .