„V tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou: "Kdo je vlastně největší v království nebeském?" Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed a řekl: "Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském. A kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne.“

—  Ježíš Kristus, kniha Bible

Bible, Matouš 18,1-5

Upravil Martin Svoboda. Poslední aktualizace 22. května 2020. Historie
Ježíš Kristus foto
Ježíš Kristus28
ústřední postava křesťanství -7 - 30 př. n. l.
Upravit

Podobné citáty

Wilhelm Weitling foto

„Pouze spravedlivým je zaslíbeno království nebeské.“

—  Wilhelm Weitling 1808 - 1871

Zdroj: Weitling, W.: Lidstvo jaké by mělo být. Praha: Mladá fronta, 1987

Ježíš Kristus foto
Mahátma Gándhí foto
Antonio Cánovas del Castillo foto

„Ta žena nejenom že by skoncovala se španělskou monarchií, ta je schopná přivést ke krachu i samo království nebeské.“

—  Antonio Cánovas del Castillo 1828 - 1897

o Isabelle II.
Zdroj: [Chalupa, Jiří, 2016, Dějiny Španělska, Nakladatelství Lidové noviny, 377, 978-80-7422-525-3]

Řehoř z Nyssy foto
Bahá'u'lláh foto
Susan Kay foto

„V mém království nebude… nikdo!“

—  Susan Kay britská spisovatelka 1952

Benedikt XVI. foto
Justin Bieber foto
Eddie Izzard foto
Decimus Iunius Iuvenalis foto
Richard Brinsley Sheridan foto

„Nic nemá na dítě větší vliv než chvála.“

—  Richard Brinsley Sheridan britský politik 1751 - 1816

Varianta: Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála.

Matka Tereza foto
Euripidés foto

Související témata