„V tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou: "Kdo je vlastně největší v království nebeském?" Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed a řekl: "Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském. A kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne.“

—  Ježíš Kristus, kniha Bible

Bible, Matouš 18,1-5

Upravil Martin Svoboda, Reine. Poslední aktualizace 24. října 2021. Historie
Ježíš Kristus foto
Ježíš Kristus28
ústřední postava křesťanství -7 - 30 př. n. l.

Podobné citáty

Wilhelm Weitling foto

„Pouze spravedlivým je zaslíbeno království nebeské.“

—  Wilhelm Weitling 1808 - 1871

Zdroj: Weitling, W.: Lidstvo jaké by mělo být. Praha: Mladá fronta, 1987

Ježíš Kristus foto

„Království nebeské je především ve vás, ale jakmile ho tam odhalíte a ztotožníte se s ním rozplynutím ega, tak ho vlastně objevíte všude. Všechno je absolutno.“

—  Eduard Tomáš český filozof, jogín a spisovatel 1908 - 2002

Zdroj: [Poltikovičovi, Hana a Viliam, Čarovná šeptání, Triton, Praha, 2004, 1, 80-7254-572-8]

Mahátma Gándhí foto
Řehoř z Nyssy foto

„Když Pán povolával vyvolené k obhajobě království nebeského, nepočítal pouť do Jeruzaléma k dobrým činům. Když hlásal blahoslavenství, nezahrnul mezi ně tuto námahu.“

—  Řehoř z Nyssy biskup Nyssy 335 - 395

Zdroj: [Svaté země a národy, getsemany.cz, 2016, 2016-04-27, http://www.getsemany.cz/node/3321]

Antonio Cánovas del Castillo foto

„Ta žena nejenom že by skoncovala se španělskou monarchií, ta je schopná přivést ke krachu i samo království nebeské.“

—  Antonio Cánovas del Castillo 1828 - 1897

o Isabelle II.
Zdroj: [Chalupa, Jiří, 2016, Dějiny Španělska, Nakladatelství Lidové noviny, 377, 978-80-7422-525-3]

Bahá'u'lláh foto
Susan Kay foto

„V mém království nebude… nikdo!“

—  Susan Kay britská spisovatelka 1952

Benedikt XVI. foto
Justin Bieber foto
Decimus Iunius Iuvenalis foto
Eddie Izzard foto
Richard Brinsley Sheridan foto

„Nic nemá na dítě větší vliv než chvála.“

—  Richard Brinsley Sheridan britský politik 1751 - 1816

Varianta: Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála.

Matka Tereza foto
Euripidés foto

Související témata