„V tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou: "Kdo je vlastně největší v království nebeském?" Ježíš zavolal dítě,
postavil je doprostřed a řekl: "Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království
nebeského. Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském. A kdo přijme jediné takové dítě
ve jménu mém, přijímá mne.“

—  Ježíš Kristus, Mt 18,1-5
 Ježíš Kristus foto
Ježíš Kristus37
ústřední postava křesťanství -2 - 30 př. n. l.
Reklama

Podobné citáty

 Ježíš Kristus foto
Reklama
Mahátma Gándhí foto
Řehoř z Nyssy foto
 Bahá'u'lláh foto
Susan Kay foto

„V mém království nebude... nikdo!“

—  Susan Kay britská spisovatelka 1952

 Benedikt XVI. foto
Reklama
Justin Bieber foto
Decimus Iunius Iuvenalis foto
Reklama
Richard Brinsley Sheridan foto
Stephen King foto
 Euripidés foto
Son-mjong Mun foto
Další