Ježíš Kristus citáty

 Ježíš Kristusfoto

36  267

Ježíš Kristus

Datum narození:2 př. n. l.
Datum úmrtí:30 n. l.
Další jména: Ježíš Nazaretský

Ježíš Kristus , známý také jako Ježíš Nazaretský či Ježíš z Nazareta, je ústřední postavou křesťanství.

Ježíš veřejně působil jako pocestný kazatel v oblasti dnešního Izraele a západního břehu Jordánu. Hlásal brzký příchod Božího království a vyzýval k obrácení či pokání. Kolem roku 30 jej Římané v Jeruzalémě ukřižovali. Křesťané považují Ježíše za Židy očekávaného Mesiáše, Spasitele lidstva a Božího Syna, muslimové za jednoho z nejvýznamnějších proroků.

Kritickým historickým bádáním došlo od 19. století k odlišení náboženské postavy Ježíše Krista a historické osoby Ježíše Nazaretského. Od nepřesně vypočítaného data Ježíšova narození se počítají léta našeho letopočtu.

Citáty Ježíš Kristus

 Ježíš Kristus foto
Ježíš Kristus36
ústřední postava křesťanství -2 - 30 n. l.


 Ježíš Kristus foto
Ježíš Kristus36
ústřední postava křesťanství -2 - 30 n. l.


 Ježíš Kristus foto
Ježíš Kristus36
ústřední postava křesťanství -2 - 30 n. l.
Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .