„Buď příjemný a milý ve tváři, vlídný a zdvořilý ve způsobech, přívětivý a pravdomluvný ústy, vroucí a upřímný srdcem. Miluj a tak milován budeš.“

Poslední aktualizace 2. března 2022. Historie
Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský129
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel, p… 1592 - 1670

Podobné citáty

Charlie Chaplin foto
Ralph Waldo Emerson foto
Marcus Tullius Cicero foto
Vincenc z Pauly foto

„Přívětivost je duší celého rozhovoru: činí ho nejen užitečným, ale i příjemným.“

—  Vincenc z Pauly francouzský kněz, zakladatel a světec 1581 - 1660

Zdroj: http://citato.cz/autor/vincenc-z-pauly

Božena Němcová foto
Cecelia Ahern foto
Maya Angelou foto
Petr Čech foto
Jean Maria Vianney foto
Vincenc z Pauly foto
Jan Amos Komenský foto

„K vyšším uctivě, k sobě rovným přátelsky, k&nsbp;nižším vlídně, ke všem laskavě a upřímně se chovej.“

—  Jan Amos Komenský český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel, pedagog, politický spisovatel a vědecký spisovatel 1592 - 1670

Claudio Aquaviva foto

„Neústupně ve věci samé, vlídně ve formě a způsobu.“

—  Claudio Aquaviva hlavní představený Tovaryšstva Ježíšova 1543 - 1615

Albert Camus foto

Související témata