„Zklamání je jako zmrzlá ruka, může se vyléčit, ale pořád bolí.“

Thomas Mann foto
Thomas Mann34
německý spisovatel a laureát Nobelovy ceny 1875 - 1955

Podobné citáty

Jaroslav Havlíček foto
Jaroslav Kubera foto
Ehud Barak foto

„…mít jednu ruku pořád usilující o mír… zatímco druhá ruka je připravena u kohoutku, připravena jej kdykoliv stisknout.“

—  Ehud Barak izraelský politik a premiér 1942
Source: Eretz.cz - Barak navrhuje spojit Gazu a Judeu tunelem http://eretz.cz/content/view/7928/41/

Alexandr Nikolajevič Ostrovskij foto
Otto František Babler foto
Oliver Goldsmith foto
Bernard le Bovier de Fontenelle foto
Ambrose Bierce foto
Martin Luther King foto

„Kde není hluboká láska, nemůže dojít k hlubokému zklamání.“

—  Martin Luther King americký duchovní, aktivista a vůdce v americkém hnutí občanských práv 1929 - 1968

Citát „Když si člověk moc přeje, kouká z toho leda zasloužené zklamání.“
John Steinbeck foto
Jean Dutourd foto
Citát „Čas léčí rány, které nemůže vyléčit rozum.“
Seneca foto

„Pořád zde zůstává Boží láska, ve kterou věříme. Vždyť jen s vědomím, že náš osud je v Božích rukou, se dalo prožít minulé století se všemi jeho hrůzami.“

—  Karel Fořt český novinář, publicista a římskokatolický duchovní 1921 - 2014
Source: Pořád zde zůstává Boží láska, ve kterou věříme http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Porad-zde-zustava-Bozi-laska-ve-kterou-verime.html, vira.cz, cit. dle FOŘT, Karel, PAULAS, Jan, Život voněl člověčinou, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří, 2007

Andy Weir foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x