„Umění lásky je téměř výlučně dílem ženy.“

Poslední aktualizace 18. ledna 2019. Historie
František Xaver Šalda foto
František Xaver Šalda24
český esejista, literární kritik a novinář 1867 - 1937

Podobné citáty

Karel Čapek foto
Pierre-Henri Simon foto
Maxmilián Kolbe foto

„Současná doba nehledá v architektuře umění, tudíž je také v mnohých svých dílech nenalézá. To není ještě důkazem, že architektura není uměním.“

—  Jiří Kroha český architekt, designer, malíř, sochař a vysokoškolský pedagog 1893 - 1974

Zdroj: [Ecce homo - architekt Jiří Kroha, rozhlas.cz, 2013-06-05, 2013-06-06, http://www.rozhlas.cz/brno/upozornujeme/_zprava/1220727]

Stanisław Jerzy Lec foto
Moritz Lazarus foto

„Člověk jest nejvznešenějším a nejušlechtilejším dílem přírody; on budiž také v ještě vyšším smysle nejkrásnějším dílem umění, totiž svobodné, vědomé mravní tvůrčí síly vlastní.“

—  Moritz Lazarus německý psycholog 1824 - 1903

Zdroj: [Novák, Jan Václav, Vorovka, Karel, Kniha moudrosti, sborník aforismů a sentencí peadagogických, Bursík a Kohout, 1892, 7, česky]

Vasilij Kandinskij foto
Marcus Aurelius foto
Karl Barth foto
Mór Jókai foto
Platón foto
Jindřich Chalupecký foto
Flavius Renatus Vegetius foto

„Všeliká umění i všeliká díla každodenním konáním a stálým cvičením prospívají.“

—  Flavius Renatus Vegetius spisovatel římské říše

Zdroj: [Novák, Jan Václav, Vorovka, Karel, Kniha moudrosti, sborník aforismů a sentencí peadagogických, Bursík a Kohout, 1892, 234, česky]

Oscar Wilde foto
Johann Wolfgang von Goethe foto
Aristoteles foto

„Velká láska je již téměř bezpohlavní.“

—  Aristoteles klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel západní filozofie -384 - -321 př. n. l.

Henry De Montherlant foto
Alexandre Dumas starší foto
André Maurois foto

„Lásky jiných jsou pro nás téměř vdžy nepochopitelné.“

—  André Maurois francouzský spisovatel 1885 - 1967

Varianta: Lásky druhých jsou pro nás téměř vždy nepochopitelné.

Související témata