„Jestliže má být navždy znemožněna rovnost mezi lidmi – jestliže Ti nahoře, jak jsme je nazvali, si mají natrvalo udržet své postavení – potom musí být řízené šílenství převažujícím stavem mysli.“

George Orwell foto
George Orwell69
anglický spisovatel a novinář 1903 - 1950
Reklama

Podobné citáty

Oscar Wilde foto
Desmond Tutu foto
Reklama
 Ptahhotep foto
Michael Jackson foto
Wayne W. Dyer foto
Helen Mirrenová foto
Gabriel Laub foto
Reklama
Aemilius Papinianus foto
 Bahá'u'lláh foto
Marie Terezie foto

„Se stavy českými nechci více míti co činiti, nemají rozumu ani vůle; musí se jim jen předepisovati.“

—  Marie Terezie rakouská královna 1717 - 1780
Z dopisu svému synu, arcivévodovi Ferdinandovi, 1775

Antoine de Saint-Exupéry foto
Reklama
 Aristoteles foto

„Ti, kdo jsou podřízeni, se bouří, aby se stali rovnými. Ti, kdo jsou rovní, se bouří, aby se stali nadřazenými.“

—  Aristoteles klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel západní filozofie -384 - -322 př. n. l.

Paulo Coelho foto
Friedrich Nietzsche foto
Theun De Vries foto
Další