„Vedení je založeno na duševní kvalitě - moci inspirovat, moci inspirovat ostatní k následování.“

Originál

Leadership is based on a spiritual quality - the power to inspire, the power to inspire others to follow.

Vince Lombardi foto
Vince Lombardi27
hráč amerického fotbalu, trenér a výkonný 1913 - 1970

Podobné citáty

Salvador Dalí foto
Paul Éluard foto
Dolly Parton foto
Philip Pullman foto
Antoine Vitkine foto

„Paranoidní brožura, jež silně inspirovala S. Miloševiče, posilovala historická tvrzení, že Srbové byli ostatními jugoslávskými národy ponižováni jako otroci, a požadovala, aby byli všichni sjednoceni v jednom státě.“

—  Antoine Vitkine francouzský novinář 1977

o Memorandu Srbské akademie věd a umění
Zdroj: [Lukavec, Jan, Vitkine, Antoine: Mein Kampf. Příběh jedné knihy, iLiteratura.cz, 2011-01-23, 2014-11-01, http://www.iliteratura.cz/Clanek/27745/vitkine-antoine-mein-kampf-pribeh-jedne-knihy-in-ltn]

František Xaver Šalda foto

„Umělec se inspiruje životem a kritik uměleckým dílem.“

—  František Xaver Šalda český esejista, literární kritik a novinář 1867 - 1937

Ralph Smart foto
Bertrand Russell foto

„Dobrý život je inspirován láskou a řízený vědomostmi.“

—  Bertrand Russell logik a jeden z prvních analytických filozofů 1872 - 1970

Robert Edward Lee foto
David Černý foto
Ladislav Hoberlant foto
Paulo Coelho foto
Jonas Ridderstrale foto
Francis Bacon foto

„Lidské vědění a moc jsou totožné. Vědění je moc.“

—  Francis Bacon anglický filozof, státník, vědec, právník a autor 1561 - 1626

„Pod vedením přírody nemůžeme chybit.“

—  Neznámý autor

Originál: (la) NATURA DUCE ERRARE NULLO MODO POSSUMUS.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x