„Vedení je založeno na duševní kvalitě - moci inspirovat, moci inspirovat ostatní k následování.“

Původní znění

Leadership is based on a spiritual quality - the power to inspire, the power to inspire others to follow.

Vince Lombardi foto
Vince Lombardi26
hráč amerického fotbalu, trenér a výkonný 1913 - 1970
Reklama

Podobné citáty

Salvador Dalí foto
Paul Éluard foto
Reklama
Dolly Parton foto
Philip Pullman foto
Antoine Vitkine foto
František Xaver Šalda foto

„Umělec se inspiruje životem a kritik uměleckým dílem.“

—  František Xaver Šalda český esejista, literární kritik a novinář 1867 - 1937

Ralph Smart foto
Reklama
Bertrand Russell foto

„Dobrý život je inspirován láskou a řízený vědomostmi.“

—  Bertrand Russell logik a jeden z prvních analytických filozofů 1872 - 1970

Ladislav Hoberlant foto
Paulo Coelho foto
Reklama
Robert Edward Lee foto
Jonas Ridderstrale foto
Francis Bacon foto

„Lidské vědění a moc jsou totožné. Vědění je moc.“

—  Francis Bacon anglický filozof, státník, vědec, právník a autor 1561 - 1626