Albert Schweitzer citáty

Albert Schweitzer foto

57   238

Albert Schweitzer

Datum narození: 14. leden 1875
Datum úmrtí: 4. září 1965

Albert Schweitzer byl německý protestantský teolog, misionář, filosof, etik, varhanní virtuóz a lékař.


„Nechť každý usiluje v tom prostředí, v němž žije, aby projevil svému bližnímu opravdový humanismus, na němž záleží budoucnost lidstva.“

„Dokud soucit člověka neobsáhne vše živé, nenajde člověk mír ani sám v sobě.“


„Boj proti zlu, které je v člověku, nemáme vést tak, že bychom soudili druhé, ale máme soudit sami sebe. Zápas se sebou samým a pravdivost vůči sobě samému jsou prostředky, kterými působíme na druhé.“

„Člověk ovládá přírodu, aniž by se naučil ovládat sám sebe.“

„Být člověkem znamená být podroben moci strašného pána, jehož jméno je Bolest... Kdo zůstal ušetřen vlastního utrpení, nechť se cítí být povolán mírnit utrpení jiných.“

„Mezi lidmi je mnoho chladu, protože nemáme dost odvahy dávat se tak srdečně, jak srdeční vskutku jsme.“

„Ochrana zvierat je výchova k ľudskosti.“

„Snažme se udělat konec primitivní krutosti s jakou zacházíme se zvířaty. Zvířata cítí bolest stejně jako my. Skutečná lidskost nám nedovoluje působit jim taková muka. Uvědomili jsem si ten problém hodně pozdě. Je třeba vyburcovat veřejnost na celém světě a tento zanedbávaný úkol vzít konečně vážně.“


„Jediné, co bude důležité, až odejdeme, budou stopy lásky, které tu po nás zůstanou.“

„Láska ke zvířatům ze mne učinila lidskou bytost.“

„Kdo se odhodlá konat dobro, nesmí očekávat, že mu lidé budou odklízet kameny z cesty, nýbrž musí být připraven, že mu jich naopak hodně navalí. Jen ta síla, která se takovými odpory vnitřně očišťuje a posiluje, může je opravdu přemoci.“

„Teprve láska ke všemu tvorstvu učinila z člověka lidskou bytost.“


„Dobrý příklad není jednou z možností ovlivnit jiné lidi. Je to jediná možnost.“

„Nikdo nesmí zavírat oči a myslet si, že utrpení, od něhož se odvrátil, vlastně neexistuje.“

„Zkušenosti, které bychom my dospělí měli sdělovat mladým, nezní „Život už s vašimi ideály zatočí!“, nýbrž „Pevně zapusťte kořeny do svých ideálů, aby vám je život nedokázal vzít!““

„Je to, jako by Descartes svým výrokem, že zvířata jsou jen stroje, omámil celou evropskou civilizaci. Jako hospodyně, která má zameteno, hledí aby byly dveře zavřené a žádný pes nevběhl a neznečistil její dílo, přesně tak dozírají evropští myslitelé nad tím, aby v etice nepobíhalo žádné zvíře.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .