„Někteří z nás budou dělat svoji práci dobře a někteří ne, ale všichni budeme posuzováni za jedinou věc: výsledek.“

Originál

Some of us will do our jobs well and some will not, but we will all be judged on one thing: the result.

Poslední aktualizace 7. března 2019. Historie
Vince Lombardi foto
Vince Lombardi27
hráč amerického fotbalu, trenér a výkonný 1913 - 1970

Podobné citáty

„Některé věci budou dělat i lékaři jen on-line.“

—  Jiří Malý

Zdroj: Časopis Reflex č. 29 2020, str, 24 - 26

Tim Cook foto
Ralph Waldo Emerson foto
Brian May foto
Percy Bysshe Shelley foto
Mark Twain foto
Madeleine Albrightová foto
Fred Astaire foto
Rudolf Steiner foto
Georg Christoph Lichtenberg foto
Eva Jiřičná foto
George Dennis Carlin foto
Ladislav Jakl foto

„Na některé fráze jsme si zvykli, proto nám již nezní absurdně. Třeba fráze, že jisté opatření dá lidem práci. Copak práce sama o sobě je dobrou věcí? Práce bolí, jsou z ní mozoly. Bere čas, který by mohl člověk příjemně proflákat. Práce je užitečná pouze svým produktem! Nedávejme nikomu práci! Práce musí mít smysl.“

—  Ladislav Jakl český člen České Národní Rady, hudebník a novinář 1959

Zdroj: Se Škodovkou se Havel nespletl http://www.lidovky.cz/se-skodovkou-se-havel-nespletl-dzs-/ln_nazory.asp?c=A090521_093003_ln_nazory_ani (Lidové noviny, 21. května 2009, str. 12)

Meryl Streep foto
Citát „Můžete mít buď výmluvy nebo výsledky. Nikdy ne obojí.“
Arnold Schwarzenegger foto
Leonid Nikolajevič Andrejev foto
Joseph Caryl foto

„Největší věc, po které můžeme toužit, kromě slávy Boží, je naše vlastní spasení; a nejsladší věc, po které můžeme toužit, je jistota spasení. (…) Všichni svatí se budou těšit nebi, když opustí tuto zem; někteří svatí se těší nebi, zatímco jsou stále zde na zemi.“

—  Joseph Caryl 1602 - 1673

Originál: (en) The greatest thing we can desire, next to the glory of God, is our own salvation; and the sweetest thing we can desire is the assurance of salvation. (…) All saints shall enjoy a heaven when they leave this earth; some saints enjoy a heaven while they are here on earth.
Zdroj: [Bowes, George Seaton, Illustrative Gatherings for Preachers and Teachers: A Manual of Anecdotes, Facts, Figures, Proverbs, Quotations, Etc. Adapted for Christian Teaching, https://books.google.cz/books?id=gRqUHuwbDjkC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, Perkinpine & Higgins, Philadelphia, 1864, 504, 23, angličtina]

Související témata