„To nejcennější z veškerého vašeho jmění jsou vaši přátelé.“

—  Hérodotos

Témata
jmění
Hérodotos foto
Hérodotos8
starověký řecký historik, často považován za první historik -484 - -425 př. n. l.

Podobné citáty

William Congreve foto

„Dobrá pověst je jako druhé jmění.“

—  Neznámý autor

Originál: (la) HONESTUS RUMOR ALTERUM EST PATRIMONIUM.

Decimus Iunius Iuvenalis foto
Publilius Syrus foto
Honoré De Balzac foto
Quintus Horatius Flaccus foto
Jane Austen foto

„Určitě není na světě tolik mužů s velkým jměním jako hezkých žen, které by si je zasloužily.“

—  Jane Austen britská spispvatelka 1775 - 1817

But there certainly are not so many men of large fortune in the world as there are pretty women to deserve them.
Mansfield Park (1814)

Dominik Čipera foto
Karel IV. foto

„Co platna jest urozenost nebo hojnost jmění, není-li při nich čistého svědomí, pravé víry a naděje ve svaté vzkříšení.“

—  Karel IV., kniha Vita Caroli

Zdroj: [Lucemburský, Karel, Vita Caroli, 2, http://www.korunovacni-klenoty.cz/cs/jine/karel-iv-vita-caroli-kapitola-ii.html]

Jane Austen foto
Jim Rohn foto
Karel Chotek foto

„Je snad užitečnější pro celek žije–li šlechta v přepychu, když při tom tisíce poddaných žije v nedostatku? Vždyť všeobecný blahobyt povznáší více národní jmění než blahobyt jednotlivců.“

—  Karel Chotek Český šlechtic 1783 - 1868

Zdroj: [867. schůzka: Nejvyšší (a nejlepší) český purkrabí, rozhlas.cz, 2012-02-05, 2016-11-19, http://www.rozhlas.cz/toulky/vysila_praha/_zprava/867-schuzka-nejvyssi-a-nejlepsi-cesky-purkrabi--1006231]

Josef Kadlčák foto

„Český národ výkony svých synů a krví vojínů na severu i na jihu celému světu slavně dokázal, že u nás není pouhým zvukem heslo: jmění své i život - za císaře, za vlast.“

—  Josef Kadlčák český politik a pedagog 1856 - 1924

1914
Zdroj: [Sturz, Zbyněk, Velká válka na malém městě v roce 1914 (Léta do pole okovaná), 124, 9788072786633]

Ivo Andrič foto
Marilyn Manson foto
Michel De Montaigne foto
Karel Havlíček Borovský foto
x