Hérodotos citáty

 Hérodotos foto

5   24

Hérodotos

Datum narození: 484 př. n. l.
Datum úmrtí: 425 př. n. l.

Hérodotos z Halikarnássu byl prvním významným antickým historikem, proto byl Ciceronem nazván otcem dějepisu.


„Je lepší pustit se odvážně do všeho i za cenu, že v polovině případů utrpíš nezdar, než všeho se obávat a nikdy nic nezkusit. Cožpak je vůbec možné, když jsme jen lidé, poznat něco s jistotou? Myslím, že ne. Úspěch obvykle provází ty, kteří mají chuť pustit se do něčeho, a ne ty, kteří si všechno dlouho rozvažují a váhají.“

„Člověk je samo neštěstí.“


„Chudoba je po všechen čas vlastní sestrou Řecka, statečnost je vlastnost získaná jako plod moudrosti a přísných zákonů, a tou se Řecko brání proti chudobě a tyranii.“

„Poměry jsou pány lidí, ne lidé pány poměrů.“

„Vyprávím, co jsem slyšel. Relata refero.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .